29.10.21 Ogłoszenie

29.10.21 Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec dot. przystąpienia do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom udziałów SEC Zgorzelec Sp. z o.o (dawniej ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o.)

Klauzula informacyjna: tutaj

Ogłoszenie, zbycie udziałów: tutaj

Wzór umowy – udziały SEC Zgorzelec: tutaj