By powietrze było czystsze, a energia bardziej dostępna.

By powietrze było czystsze, a energia bardziej dostępna.

Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. takie będą efekty modernizacji dwóch ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej – Ciepłowni Rejonowej Dąbska na prawobrzeżu i Ciepłowni Rejonowej Marlicza na os. Zawadzkiego w Szczecinie.
Oba źródła staną się źródłami kogeneracyjnymi, co oznacza, że w jednym procesie wytwarzać będziemy nie tylko ciepło, ale także energię elektryczną. Kogeneracja jest technologią prośrodowiskową, wspieraną przez Unię Europejską. Umożliwia znacznie efektywniejsze wykorzystanie energii pierwotnej niż w przypadku niezależnej produkcji oraz pozwala obniżyć emisję szkodliwych substancji takich jak dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotów (NOX) i dwutlenek siarki (SO2).
Prace w obu źródłach rozpoczną się w 2021 r.