Gammakamera dla szpitala

Gammakamera dla szpitala

Przekazaliśmy środki na zakup gammakamery do badania scyntygraficznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Wykorzystując izotopy oraz promieniowanie jonizujące, urządzenie ma możliwość wizualnie i nieinwazyjnie zdiagnozować występowanie przerzutów nowotworowych, guzów, zaburzeń krążenia płucnego, oraz innych nieprawidłowości w organizmie pacjenta.

Dzięki ufundowanej kamerze scyntygraficznej medycy mogą przeprowadzić ocenę morfologiczną i funkcjonalną pacjenta oraz precyzyjnie określić skuteczność wprowadzonego leczenia.

Umieszczony w głowicy narzędzia specjalistyczny kryształ wychwytuje promieniowanie podanego pacjentowi izotopu. Dzięki kompatybilności z oprogramowaniem obrazowy wynik scyntygrafii od razu przesyłany jest do pamięci komputera.

Pamiętajmy, że w wielu przypadkach, wczesna i trafna diagnoza to podstawa skutecznego leczenia. Warto wspierać tych, którzy niosą pomoc innym!