Ceny prądu

Szanowni Państwozgodnie z przyjętą Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018 poz. 2538) oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw (…)(Dz. U. z 2019 r., poz. 1210) cena energii elektrycznej dla większości Klientów w 2019 roku pozostanie na poziomie z dnia 30.06.2018 r. Ustawa gwarantuje stabilne ceny prądu dla Klientów, którzy zawarli nową umowę po 30.06.2018 r. Zgodnie z zapisami Ustawy za I półrocze 2019 r. dla wszystkich Klientów biznesowych obowiązują ceny z umowy z dnia 30.06.2018 r. Podmioty takie jak szpitale, jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, mikro i małe przedsiębiorstwa (art. 5 ust.1a pkt. 2-5 ustawy) które złożyły stosowne oświadczenia w terminie do 13.08.2019 r. zachowują cenę z umowy z dnia 30.06.2018 r. również na II półrocze 2019 r.
W związku z powyższym w najbliższym czasie przekażemy Państwu aneksy do umów sprzedaży energii elektrycznej, które będą uwzględniały zmianę ceny. Prosimy o podpisanie i bezzwłoczne odesłanie jednego egzemplarza na adres spółki. Na podstawie podpisanych aneksów zostaną dokonane korekty faktur ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu Biurem Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry