{favicon}

Formularze

Indywidualny odbiorca ciepła, mieszkający w budynku wielorodzinnym i/lub korzystający z miniwęzłów mieszkaniowych na mocy zawartej „Umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania" ze spółką celową Szczecińskiej Energetyki Cieplnej - SEC A; B; C; D; E; F; G. Na czym polega Polecenie Zapłaty? Pobierz informację tutaj .

Polecenia zapłaty

  SEC A    07.2015    pobierz
  SEC B    03.2015    pobierz
  SEC C    03.2015    pobierz
  SEC D    03.2015    pobierz
  SEC E    03.2015    pobierz
  SEC F    03.2015    pobierz
  SEC G    03.2015    pobierz

- Wypełnione odcinki formularza należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.

Cofnięcie zgody polecenia zapłaty

  SEC A    07.2015    pobierz
  SEC B    03.2015    pobierz
  SEC C    03.2015    pobierz
  SEC D    03.2015    pobierz
  SEC E    03.2015    pobierz
  SEC F    03.2015    pobierz
  SEC G    03.2015    pobierz

- Wypełnione odcinki formularza należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.