{favicon}

Inwestor

Każdy podmiot, który planuje przyłączenie do Ciepła Systemowego SEC Sp. z o.o. z sieci ciepłowniczej lub alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

   Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
Z wypełnionym wnioskiem należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.
   02.2018    pobierz
Załączniki do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych oraz do Warunków Wymiany - Budowy Sieci Ciepłowniczych:
   - Załącznik 1. Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków przyłączenia węzłów cieplnych    03.2017    pobierz
   - Załącznik 1A. Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych    03.2017    pobierz
   - Załącznik 1B. Ogólne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej    03.2017    pobierz
   - Załącznik 2. Zasady doboru i montażu ciepłomierzy w węzłach cieplnych i kotłowniach lokalnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych oraz budowy kotłowni lokalnych    03.2017    pobierz
   - Załącznik 3. Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych    03.2017    pobierz
   - Załącznik 4. Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w węzłach cieplnych nowobudowanych i modernizowanych do warunków przyłączenia obiektów cieplnych do sieci ciepłowniczych    03.2017    pobierz
   - Załącznik 5. Zalecane urządzenia w nowobudowanych i modernizowanych węzłach cieplnych SEC Sp. o.o. do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych    03.2017    pobierz
   - Załącznik 6. Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych    03.2017    pobierz
   - Załącznik 7. Wytyczne do projektowania instalacji odbiorczej przy indywidualnym pomiarze zużytego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych    03.2017    pobierz
   - Załącznik 8. Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do projektowania kotłowni gazowych    03.2017    pobierz