{favicon}

Klient

Klient – podmiot, który ma zawartą z SEC Sp. z o.o. "Umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania" (np. spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, firma lub instytucja, etc.)

   Formularz dot. zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres e-mail: energia.elektryczna@sec.com.pl.
   03.2015    pobierz
   Deklaracja zmiany Powiadamiania o przerwach w dostawie ciepła systemowego
Wypełniony wniosek należy przesłać do Biura Obsługi Klienta SEC:
fax: +48 91 450 99 09,
skan na adres e-mail: bok@sec.com.pl.
   03.2015    pobierz
   Wniosek o rozpoczęcie/przerwanie dostawy ciepła systemowego
Wypełniony wniosek należy przesłać do Biura Obsługi Klienta SEC:
fax: +48 91 450 99 09,
skan na adres e-mail: bok@sec.com.pl.
   03.2015    pobierz
   Deklaracja otrzymywania Magazynu Ciepła Systemowego
Wypełnioną deklarację należy przesłać do Działu Marketingu SEC:
skan na adres e-mail: marketing@sec.com.pl.
   03.2015    pobierz
   Polecenie zapłaty
Wypełnione odcinki formularza należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.
   03.2015    pobierz
   Cofnięcie zgody polecenia zapłaty
Wypełnione odcinki formularza należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.
   03.2015    pobierz
   Wniosek o bonifikatę z tytułu przerw w dostawie ciepła
Klient indywidualny
   11.2016    pobierz
   Protokół zakłócenia lub przerw dostaw ciepła
Klient instytucjonalny
   11.2016    pobierz