Dostawca

Kodeks postępowania dostawcy

Jako spółka odpowiedzialna społecznie dbamy o to, aby nasze działania były nie tylko zgodne z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu. Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Zależy nam na współpracy z podmiotami, które nie tylko są świadome przestrzeganych przez grupę SEC zasad i wartości, ale które same także prowadzą swoją działalność w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Od swoich obecnych oraz przyszłych dostawców oczekujemy postaw zgodnych z zapisami zamieszczonego poniżej Kodeksu Postępowania Dostawcy.