e-faktura
- oświadczenie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych* pola wymagane
Odbiorca faktur oświadcza, że zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 Poz. 2174 z póź. zm.) wyraża zgodę / nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez spółkę SEC Sp. z o.o. faktur elektronicznych z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie Odbiorca faktur przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez spółkę SEC Sp. z o.o. wymaga powiadomienia spółki SEC Sp. z o.o. o tym fakcie w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego – pod rygorem przyjęcia, iż faktura elektroniczna została skutecznie doręczona na dotychczasowy adres podany przez Odbiorcę faktur w powyższym oświadczeniu.

e-faktura - instrukcja

Instrukcja „krok po kroku” korzystania z systemu e-faktura

ZOBACZ INSTRUKCJĘ

e-faktura - logowanie

Przejdź do ekranu logowania serwisu e-faktura

PRZEJDŹ DO LOGOWANIA
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry