e-faktura - zgoda

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych* pola wymagane
Zwany dalej Odbiorcą faktur oświadcza, że zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę / nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez spółkę SEC Sp. z o.o. faktur elektronicznych z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez spółkę SEC Sp. z o.o. wymaga powiadomienia spółki SEC Sp. z o.o. w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego – pod rygorem przyjęcia, iż faktura elektroniczna została skutecznie doręczona na dotychczasowy adres podany przez Odbiorcę faktur w niniejszym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.

e-faktura - instrukcja

Instrukcja „krok po kroku” korzystania z systemu e-faktura

ZOBACZ INSTRUKCJĘ

e-faktura - logowanie

Przejdź do ekranu logowania serwisu e-faktura

PRZEJDŹ DO LOGOWANIA
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry