For real estate developers/designers

For real estate developers/designers

If you are you a real estate investor or developer and are currently looking for heating technologies for a planned or existing residential, commercial or public building, please take your time to read about the services and solutions we prepared for you HERE

Download the necessary documentation and contact us at

Necessary documentation

Każdy podmiot, który planuje przyłączenie do Ciepła Systemowego SEC Sp. z o.o. z sieci ciepłowniczej lub alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Type

Name

Dokument pdf

Wniosek o udzielenie informacji o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Pobierz plik

Dokument pdf

Wniosek o zapewnienie dostawy ciepła

Pobierz plik

Dokument pdf

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacje o systemie ciepłowniczym SEC

Pobierz plik

Załączniki

Załączniki do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych oraz do Warunków Wymiany – Budowy Sieci Ciepłowniczych:

Type

Name

Dokument pdf

Załącznik 1.
Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków przyłączenia węzłów cieplnych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1A.
Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1B.
Ogólne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1-B1
Metryka węzła cieplnego

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1–B2.
Metryka miniwęzła

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1-C1-C4.
Schematy węzłów cieplnych z granicą własności

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1A.
Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1B.
Ogólne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 2.
Zasady doboru i montażu ciepłomierzy w węzłach cieplnych i kotłowniach lokalnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych oraz budowy kotłowni lokalnych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 3.
Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 4.
Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w węzłach cieplnych nowobudowanych i modernizowanych do warunków przyłączenia obiektów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 5.
Zalecane urządzenia w nowobudowanych i modernizowanych węzłach cieplnych SEC do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 6.
Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 7.
Wytyczne do projektowania instalacji odbiorczej przy indywidualnym pomiarze zużytego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 8.
Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do projektowania kotłowni gazowych

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 9.
Projekt umowy

Pobierz plik