Projekt i Budowa Układu podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie.

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

21.08.2020, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zaproszenie

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja przedmiotu zamówienia

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja

Pobierz plik

Dokument pdf

Zmiana terminu składania ofert

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi cz.2

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi cz.3, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi. cz.4

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania

31.08.2020

Pobierz plik