UNIA 3 Programme

UNIA 3 Programme

Expansion and upgrade of the district heating grid of the City of Szczecin, co-funded by the European Union under the Infrastructure and Environment Operational Programme for 2014 – 2020 as part of Measure 1.5 Efficient heating and cooling distribution and Measure 1.6.2 District heating and cooling networks for high-efficiency cogeneration plants.

Implementation time frame: November 2017 – October 2022
Project total value: PLN 101 MM, including PLN 58 MM of UE funding

Purpose:

 • 25 km of modernised district heating networks
 • 17 km of new district heating networks
 • 68 state-of-the-art heating substations
 • Make heat supplied by SEC’s grid available outside the city limits of Szczecin too
 • Connect 4 new residential areas to SEC’s safe and environmentally-friendly network

Benefits for environment:

 • Primary energy consumption reduced by 60,800 GJ/year
 • CO2 emissions reduced by 6,170 Mg/year
 • Less PM 10 and PM 2.5 particles, the air we breathe is cleaner

Informacje o zgłaszaniu nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Wszystkie projekty w ramach projektu Unia 3 powinny być realizowane w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich realizacji, fakt ten należy zgłosić odpowiednim służbom. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości można skorzystać z formularza na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansow/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

ue

Implemented projects