{favicon}
SEC

Ważne daty Grupy SEC

1962

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej (MPGC) rozpoczęło działalność przejęciem do eksploatacji 160 lokalnych kotłowni opalanych węglem.

1971

Uruchomiono pierwszy odcinek magistrali ciepłowniczej od Elektrociepłowni Portowa do ul. Bazarowej, doprowadzającej ciepło do większości budynków śródmieścia Szczecin. To początek scentralizowanego ciepłownictwa w mieście.

1975

Wojewoda Szczeciński rozszerzył działalność przedsiębiorstwa na całe województwo. Powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (WPEC). Do odbiorców w Gryfinie popłynęło ciepło z nowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

1979

Uruchomiono Ciepłownię Rejonową Dąbska. Prawobrzeże, tzw. sypialnia Szczecina, rozwijała się szybko. Powstawały nowe osiedla, wzrastało zapotrzebowanie na ciepło. Konieczna okazała się budowa samodzielnego źródła wytwarzania w tym rejonie.

1980

Rozwój mieszkalnictwa w Szczecinie, a wraz z nim sieci ciepłowniczych, wpłynął na wydzielenie się w strukturze firmy Zakładów Energetyki Cieplnej, obsługujących poszczególne rejony miasta : ZEC Północ – północne dzielnice miasta, rejon Portu, Starego Miasta oraz dzielnicy Niebuszewo; ZEC Południe – dla Śródmieścia, Pogodna i Pomorzan oraz ZEC Dąbie – dla Prawobrzeża.

1987

Zima stulecia sparaliżowała kraj. Temperatura spadła poniżej -30°C. Na dwa dni zamarzły także urządzenia w elektrociepłowniach Zespołu Elektrowni Dolna Odra i ciepłowniach WPEC.

1991

Pierwsze doświadczenia współpracy międzynarodowej. Francuska firma THION zmodernizowała infrastrukturę ciepłowniczą. Zastosowana technologia stanowiła najwyższy poziom europejski i była ówcześnie unikatowa, co do skali w polskim ciepłownictwie. Do dziś w SEC pracuje pierwszy komputer z tamtego okresu z dyskiem twardym… 40 MB.

1992

Po zmianach ustrojowych, decyzją Wojewody, WPEC przekazał wszystkie terenowe Zakłady Energetyki Cieplnej gminom.

1996

Dąbie pionierem w ogrzewaniu gazowym. Dzięki odkryciu złóż gazu na tzw. Niżu Wielkopolskim, Gazownia Szczecińska wydała pierwszą zgodę na dostawę gazu na cele grzewcze. Ponad 20-letnia kotłownia węglowa, produkująca ciepło dla tzw. Starego Dąbia, została zastąpiona nowoczesną ciepłownią opalaną gazem.

1998

Komercjalizacja, czyli przekształcano przedsiębiorstwo państwowe w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Miasto Szczecin. Zaczęła obowiązywać nowa nazwa - Szczecińska Energetyka Cieplna.

2002

Prywatyzacja Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Umowę na zbycie udziałów w spółce Gmina Miasto Szczecin podpisała z konsorcjum Ruhrgas RGE i MVV Energie AG.

2003

Pierwsze w kraju badania stanu sieci ciepłowniczej przy pomocy czujników podczerwieni z powietrza. Samolot z kamerą termowizyjną na wysokości ok. 1 km dokonał przelotów nad Szczecinem i dzięki nawigacji satelitarnej precyzyjnie sfotografował sieć ciepłowniczą.

2004

Otwarcie Biura Obsługi Klienta w siedzibie SEC przy ul. Wielkopolskiej. Pierwsze w SEC badania marketingowe pn. „Satysfakcja klientów oraz użytkowników różnych źródeł ogrzewania, znajomość i wizerunek SEC” przeprowadzone przez instytut badawczy PBS Sopot. 

2005

Uruchomienie Ciepłowni Rejonowej Benesza. Moc wytwórcza 64 MW – tyle, ile potrzeba do wyprodukowania i dostarczenia ciepłej wody dla całej lewobrzeżnej części Szczecina. W okresie zimowym pracuje jako źródło szczytowe tj. wspomagające elektrociepłownie zawodowe.

2006

Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Rejonowej Dąbska, źródła dostarczającego ciepło do osiedli Słoneczne, Bukowe, Majowe, Kijewo, Nad Rudzianką. Pierwszy projekt inwestycyjny dofinansowywany ze środków unijnych.

2008

SEC, po 20 latach, ponownie w regionie - poprzez zakup udziałów w przedsiębiorstwach ciepłowniczych w Łobzie i Barlinku. Początek tworzenia branżowej grupy SEC. SEC inicjatorem Programu Promocji marki produktowej Ciepło Systemowe.

2009

Połączenie systemów ciepłowniczych Ciepłowni Rejonowych Dąbska i Gierczak. Ciepłownia Gierczak, produkująca droższą energię, została wyłączona z eksploatacji. Jej zadanie przejęła Ciepłownia Dąbska. Cena ciepła dla konsumentów została obniżona o 15%. 

2011

W Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka rozpoczyna się budowa gazowego źródła kogeneracyjnego tj. wytwarzającego ciepło i prąd – jednocześnie. Na lewobrzeżu SEC przystępuje do kolejnej inwestycji realizowanej z unijnym dofinansowaniem - modernizacji systemu ciepłowniczego. Wartość projektu prawie 100 mln zł.

2012

Kolejne spółki w grupie SEC. Szczecińska Energetyka Cieplna strategicznym udziałowcem Zakładu Energetyki Cieplnej w Słubicach i Energetyki Cieplnej w Połczynie-Zdroju.

2013

Do grupy SEC dołączają kolejne spółki z Dębna i Strzelec Krajeńskich. W ofercie SEC pojawia się po raz pierwszy sprzedaż energii elektrycznej.

2014

Szczecińska Energetyka Cieplna w czołówce przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. Zajmuje 2 lokatę w ogólnopolskim rankingu Strefy Biznesu.

2014

Powołano spółki SEC A, SEC B, SEC C, SEC D do obsługi klientów indywidualnych.

2015

Szczecińska Energetyka Cieplna w nowej siedzibie na Łasztowni. Pracownicy z różnych lokalizacji firmy przeprowadzają się do jednego miejsca, w nowym biurowcu Lastadia.

2015

SEC Słubice z Polski i Stadtwerke Frankfurt nad Odrą z realizują pierwszy w Polsce i unikatowy na skalę Europy projekt inwestycyjny transgranicznego połączenia systemów ciepłowniczych dwóch państw.

2015

Trzy spółki grupy SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna, SEC Barlinek i SEC Słubice – laureatami prestiżowej nagrody branżowej – Laur Ciepłownictwa.

2015

Zakończenie największej w historii SEC-u inwestycji - modernizacji lewobrzeżnego systemu ciepłowniczego Szczecina.

2015

System ciepłowniczy zasilany z Ciepłowni Rejonowej Dąbska został połączony z systemem zasilanym dotychczas głównie ze źródeł PGE. Wybudowano dodatkowe 6 kilometrów sieci magistralnej, światłowodowej kanalizacji teletechnicznej oraz dwie przepompownie.

2016

Po raz trzeci z rzędu Szczecińska Energetyka Cieplna najlepszym przedsiębiorstwem ciepłowniczym w Polsce.

2016

Szczecińska Energetyka Cieplna została laureatem nagrody Orzeł Wprost. To wyróżnienie dla przedsiębiorców, samorządowców oraz wybitnych osobowości – ambasadorów poszczególnych regionów, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu i kraju.