Inwestor / Projektant

Inwestor - dokumenty do pobraniaKażdy podmiot, który planuje przyłączenie do Ciepła Systemowego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej z sieci ciepłowniczej lub alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Wniosek o zapewnienie dostawy ciepła
15.10.2020
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
15.10.2020
Załączniki do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych oraz do Warunków Wymiany - Budowy Sieci Ciepłowniczych:
Załącznik 1. Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków przyłączenia węzłów cieplnych 09.04.2020
Załącznik 1 - A1. Karta informacyjna węzła cieplnego 03.04.2020
Załącznik 1–A2. Karta informacyjna miniwęzła 03.04.2020
Załącznik 1–B1. Metryka węzła cieplnego 03.04.2020
Załącznik 1–B2. Metryka miniwęzła 03.04.2020
Załącznik 1-C1-C4. Schematy węzłów cieplnych z granicą własności 03.04.2020
Załącznik 1A. Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych 16.09.2020
Załącznik 1B. Ogólne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej 14.06.2021
Załącznik 2. Zasady doboru i montażu ciepłomierzy w węzłach cieplnych i kotłowniach lokalnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych oraz budowy kotłowni lokalnych 09.04.2020
Załącznik 3. Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych 09.04.2020
Załącznik 4. Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w węzłach cieplnych nowobudowanych i modernizowanych do warunków przyłączenia obiektów cieplnych do sieci ciepłowniczych 09.04.2020
Załącznik 5. Zalecane urządzenia w nowobudowanych i modernizowanych węzłach cieplnych SEC do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych 03.04.2020
Załącznik 6. Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych 17.06.2020
Załącznik 7. Wytyczne do projektowania instalacji odbiorczej przy indywidualnym pomiarze zużytego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych 17.06.2020
Załącznik 8. Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do projektowania kotłowni gazowych 03.04.2020
Załącznik 9. Projekt umowy 07.07.2021
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry