Połączenie systemów

Połączenie systemów

Połączenie systemów  Ciepłowni Rejonowej Dąbska  i Ciepłowni Rejonowej Gierczak w Szczecinie

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: styczeń 2009 - grudzień 2009

Wartość całkowita projektu: 2,31 mln zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

  • optymalizacja wytwarzania i dostaw ciepła z CR Dąbska
  • uciepłownienie rejonów miasta, pozostających obecnie bez dostępu do ciepła systemowego

Korzyści z realizacji Projektu:

  • wyłączenie z eksploatacji mniej efektywnej ciepłowni „Gierczak” i przejęcie jej zadań przez CR „Dąbska”
  • obniżenie cen za ciepło w rejonie działania CR „Gierczak” na poziomie 15%

Zakres zrealizowanych zadań:

  • ułożenie ciepłociągu łączącego systemy o długości 1,4 km
  • budowa rurociągu zasilającego w ciepło nowo budowane obiekty mieszkalno-usługowe