Jak
się
przyłączyć?

Proces przyłączania do sieci energetycznejSzczegóły procesu - krok po kroku  1. Wypełniony i kompletny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, wejście B lub przesłać na adres: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.
  2. Złożone dokumenty są sprawdzane w zakresie poprawności wypełnienia oraz kompletności wniosku i załączników. Za datę złożenia dokumentacji, uznaje się dzień wpływu do SEC prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Jeśli stwierdzone zostaną braki lub nieprawidłowości, wówczas wnioskodawca zostanie poproszony o poprawienie i/lub uzupełnienia wniosku – dopiero poprawione druki mogą zostać rozpatrzone pod kątem merytorycznym.
  3. W kolejnym etapie SEC analizuje wniosek w celu stwierdzenia czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. W przypadku pozytywnej opinii, określane są przez SEC wymogi przyłączenia do sieci ciepłowniczej, które w formie pisemnej przesyłane są do wnioskodawcy.
  4. W przypadku braku technicznych i/lub ekonomicznych warunków przyłączenia, SEC może odmówić wykonania usługi. Powiadamiany o tym zostaje wnioskodawca i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Proces przyłączenia rozpoczyna się po zawarciu umowy i potrwać może do 12 miesięcy.

  5. Określenie warunków przyłączenia jest nieodpłatne, a ich ważność trwa przez 2 lata od daty ich wydania.

  6. SEC opracowuje, uzgadnia i podpisuje z klientem umowę przyłączeniową, która określa m.in. zobowiązania stron, zakres prac, terminy, tytuł prawny SEC do nieruchomości (w szczególności tzw. służebność przesyłu) oraz wysokość opłaty przyłączeniowej i sposób jej zapłaty.

  7. Podpisana umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i realizacji przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

  8. Przed uruchomieniem dostawy ciepła należy zawrzeć lub zaktualizować umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania.
  9. Po zrealizowaniu wszystkich prac wynikających z umowy przyłączeniowej i odbiorze przez SEC licznika ciepła, na wniosek odbiorcy może zostać uruchomiona dostawa ciepła do przyłączonego obiektu.
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry