Klient - Inwestor - Projektant

Klient - dokumenty do pobraniaKlient – podmiot, który ma zawartą z SEC Sp. z o.o. "Umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania" (np. spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, firma lub instytucja, etc.)

oze Formularz dot. zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres e-mail: energia.elektryczna@sec.com.pl
03.2015 pobierz dokument pobierz dokument
oze Deklaracja zmiany Powiadamiania o przerwach w dostawie ciepła systemowego
Wypełniony wniosek należy przesłać do Biura Obsługi Klienta SEC:
fax: +48 91 450 99 09, skan na adres e-mail: bok@sec.com.pl
03.2015 pobierz dokument pobierz dokument
oze Wniosek o rozpoczęcie/przerwanie dostawy ciepła systemowego
Wypełniony wniosek należy przesłać do Biura Obsługi Klienta SEC:
fax: +48 91 450 99 09, skan na adres e-mail: bok@sec.com.pl
03.2015 pobierz dokument pobierz dokument
oze Deklaracja otrzymywania Magazynu Ciepła Systemowego
Wypełnioną deklarację należy przesłać do Działu Marketingu SEC skan na adres e-mail: marketing@sec.com.pl
03.2015 pobierz dokument pobierz dokument
oze Polecenie zapłaty
Wypełnione odcinki formularza należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.
03.2015 pobierz dokument pobierz dokument
oze Cofnięcie zgody polecenia zapłaty
Wypełnione odcinki formularza należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.
03.2015 pobierz dokument pobierz dokument
oze Wniosek o bonifikatę z tytułu przerw w dostawie ciepła
Klient indywidualny
11.2016 pobierz dokument pobierz dokument
oze Protokół zakłócenia lub przerw dostaw ciepła
Klient instytucjonalny
11.2016 pobierz dokument pobierz dokument

Inwestor - dokumenty do pobraniaKażdy podmiot, który planuje przyłączenie do Ciepła Systemowego SEC Sp. z o.o. z sieci ciepłowniczej lub alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

oze Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
Z wypełnionym wnioskiem należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta SEC przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.
02.2018 pobierz dokument pobierz dokument
Załączniki do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych oraz do Warunków Wymiany - Budowy Sieci Ciepłowniczych:
oze Załącznik 1. Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków przyłączenia węzłów cieplnych 28.05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 1A. Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych 28.05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 1B. Ogólne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej 04.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 2. Zasady doboru i montażu ciepłomierzy w węzłach cieplnych i kotłowniach lokalnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych oraz budowy kotłowni lokalnych 28.05.20198 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 3. Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych 28.05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 4. Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w węzłach cieplnych nowobudowanych i modernizowanych do warunków przyłączenia obiektów cieplnych do sieci ciepłowniczych 28.05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 5. Zalecane urządzenia w nowobudowanych i modernizowanych węzłach cieplnych SEC Sp. o.o. do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych 28.05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 6. Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych 28.05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 7. Wytyczne do projektowania instalacji odbiorczej przy indywidualnym pomiarze zużytego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych 28.05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Załącznik 8. Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do projektowania kotłowni gazowych 28.05.2019 pobierz dokument pobierz dokument

Projektant - dokumenty do pobraniaoze System ciepłowniczy Szczecina 05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze System ciepłowniczy Sąsiedzka 05.2019 pobierz dokument pobierz dokument
oze Informacja o systemie ciepłowniczym SEC sp. z o.o. w 2018 roku 02.2019 pobierz dokument pobierz dokument
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry