Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Ogłoszenie opublikowane dnia:

06.12.2021

Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 175, położonej
  w Szczecinie przy ulicy Wielkopolskiej 45, obręb ewidencyjny 1025 Śródmieście,
  o powierzchni 7 43 m2 wraz z prawem własności budynku trzykondygnacyjnego
  o pow. użytkowej 732,45 m2, objętych księgą wieczystą KW nr SZ1 S/00090111 /0
  prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
  X Wydział Ksiąg Wieczystych.

SEC ogloszenie