Zaproszenie do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Dębnie przy ulicy Waryńskiego 48a.

Spółka:

SEC Region

Termin składania ofert:

08-12-2022 10:00