Zaproszenie do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kombatantów w Barlinku.

Spółka:

SEC Region

Termin składania ofert:

01-12-2022 10:00