NO SMOG

NO SMOG

Ciepło, które dostarczamy naszym klientom posiada certyfikat NO SMOG klasa A znak „NE” NIE EMITUJĘ /NO EMISSION.

Oznacza to, że nasz system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają 45 razy mniejszą emisję zanieczyszczeń, jeśli chodzi o pyły zawieszone oraz ponad 47 razy mniejszą w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Jeśli korzystasz z ciepła systemowego SEC – żyjesz i pracujesz w budynkach, które nie emitują szkodliwych substancji do Twojego bezpośredniego otoczenia. Możesz swobodnie oddychać, ciesząc się czystym powietrzem w Twoim otoczeniu.