Światłowody

Światłowody

Szukasz możliwości dotarcia sygnałem do budynków w Szczecinie i Warzymicach?

Zaufaj nam – jesteśmy na rynku już 60 lat, a wraz z budową nowych i modernizacją istniejących odcinków sieci ciepłowniczej równolegle budujemy infrastrukturę teletechniczną oraz sieć światłowodową.

 

W ramach projektu Szczecińska Sieć Światłowodowa oferujemy:

  • Dzierżawę kanalizacji teletechnicznej w rurze RHDPe
  • Dzierżawę włókien światłowodowych
  • Dzierżawę infrastruktury światłowodowej na osiedlach dla potrzeb telekomunikacyjnych
emobility2018 business olderpeople table 4070

Z naszą kanalizacją docieramy do większość budowanych obecnie i wybudowanych w ostatnich latach osiedli mieszkaniowych, do budynków objętych nadzorem konserwatorskim oraz do budynków, do których nie dociera infrastruktura Orange.

Posiadamy prawie 40 km kanalizacji teletechnicznej 2xRHDPe ø40/3,7.

Sieć położona jest na terenie Szczecina i Warzymic wzdłuż istniejącej sieci ciepłowniczej.