Światłowody

Światłowody

Wraz z budową nowych i modernizacją istniejących odcinków sieci ciepłowniczej równolegle budujemy infrastrukturę teletechniczną oraz sieć światłowodową w ramach projektu Szczecińska Sieć Światłowodowa. A my, dbając o środowisko
i komfort naszych Klientów świadczącym usługi telekomunikacyjne (operatorom kablowym, operatorom sieci 5G) lub jednostkom samorządowym chętnie wydzierżawimy części niewykorzystywanej przez nas infrastruktury teletechnicznej i światłowodowej.

swiatlowody oferta

Zamiast tracić czas i pieniądze na formalności i realizację inwestycji przyjdź do nas – zapewniamy indywidualną obsługę managerów B2B. Jako firma użyteczności publicznej, gwarantujemy stabilną kooperacje. Nie znikniemy z rynku, nie będziemy z Tobą konkurować o Twoich Klientów.

Chcemy stworzyć silne partnerstwo, które owocować będzie przez lata.
Skorzystaj z gotowych rozwiązań – skontaktuj się z nami.