Na sprzedaż

wróć do listy ofert sprzedaży

Informacja na temat zbycia aktywów w SEC Słubice Sp. z o.o. (działki przeznaczonej do sprzedaży)

Spółka: SEC Region
Ogłoszenie opublikowane dnia: 04.08.2016

Działka będąca przedmiotem sprzedaży zlokalizowana jest w miejscowości Słubice. Jest to niezabudowana działka gruntu nr 579/6 obręb 1 m. Słubice, o powierzchni 11.097 m2, położona przy ul. Folwarczna nr 1B, stanowiąca część nieruchomości gruntowej będącej własnością SEC SŁUBICE Sp. z o.o. w Słubicach objętej KW Nr GW1S/00012696/7.

Przedmiotowa działka, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „N – tereny infrastruktury” (zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy), na których dopuszcza się lokalizację:
obiektów infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, energię cieplną i gaz, a także w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, obiektów komunikacji oraz zieleni uporządkowanej.

Dla terenów infrastruktury (N) sugeruje się następujące standardy:
wysokość zabudowy maksymalnie 12 m (nie dotyczy masztów i kominów),
zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, w centralnej części kształt zbliżony do prostokąta, z wysuniętym „ramieniem” w kształcie zbliżonym do trójkąta, w części południowej.
Działka jest częściowo ogrodzona, od strony północnej i zachodniej – nowym płotem betonowym, pełnym, o wys. 2m, wybudowanym w 2015 r. Teren działki płaski, porośnięty niską roślinnością trawiastą oraz szpalerem drzew wzdłuż granicy północnej, a także niewielką ilość drzew owocowych znajdujących się w południowej części działki.

Uzbrojenie terenu – sieć kanalizacyjna i c.o. na działce oraz sieci: wodociągowa i energetyczna (nieczynna). Sieci uzbrojenia technicznego: elektryczna, wodociągowa, gazowa,  telekomunikacyjna są dostępne w drodze dojazdowej, obok działki.
Ulica dojazdowa do działki – drogi publiczne utwardzone asfaltowe, dojazd bezpośrednio do działki, wewnętrznymi drogami betonowymi urządzonymi na działce nr 579/5.

Dostęp do drogi publicznej i dojazd zapewniony będzie poprzez ustanowioną nieodpłatną służebność drogową na działce 579/5, posiadającą dostęp do działki drogowej nr 578 (jezdnia asfaltowa), do ulicy Folwarcznej i ul. 1-go Maja.


Dodatkowe informacje

e-mail: sec.slubice@sec.com.pl
T + 48 95 75 90 653Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry