Podpisz umowę zdalnie

Jeżeli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym w budynku, który jest podłączony do sieci ciepłowniczej SEC, możesz w prosty sposób podpisać z nami umowę na dostawę ciepła do Twojego lokalu.

Dołącz do niego następujące dokumenty

 • tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu, przedwstępna)
 • protokół zdawczo-odbiorczy danego lokalu
 • ewentualne pełnomocnictwo do podpisania umowy

Wypełnij wniosek o zawarcie umowy

Pobierz wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i zawarcie umowy o przyłączenie [pdf]

Typ

Nazwa

Dokument pdf

Wniosek dla firmy

Pobierz plik

Dokument pdf

Wniosek dla klienta indywidualnego

Pobierz plik

Umowę z SEC możesz podpisać bez konieczności wizyty w Biurze Obsługi Klienta

KROK 1

W celu podpisania umowy wyślij na adres e-mail: bok@sec.com.pl skan lub zdjęcie następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy na dostawę ciepła
  *UWAGA: Pola na wniosku dotyczące zamówionych mocy proszę pozostawić do wypełnienia przez pracownika SEC
 • tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu, przedwstępna)
 • protokół zdawczo-odbiorczy danego lokalu
 • ewentualne pełnomocnictwo do podpisania umowy

Na podstawie przesłanych dokumentów pracownik Biura Obsługi Klienta:

 • przygotuje umowę w dwóch egzemplarzach
 • wyśle do Państwa pocztą tradycyjną dwa egzemplarze umowy wraz z opłaconą kopertą zwrotną

KROK 2

Podpisz otrzymaną pocztą umowę i odeślij do SEC jeden egzemplarz umowy w załączonej zaadresowanej i opłaconej kopercie.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości służymy pomocą telefoniczną pod nr +48 91 450 99 99 lub adresem mailowym: bok@sec.com.pl