Pomoc

W czym możemy Ci pomóc?

Przygotowaliśmy szereg najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie ma ustawowego terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. O tym zawsze decyduje klient.  Zarządca budynku powinien złożyć pisemną dyspozycję w SEC określając termin rozpoczęcia lub zakończenia dostaw ciepła. 

Wystarczy, że zgłosisz taką potrzebę swojemu zarządcy, który w Twoim imieniu i pozostałych mieszkańców budynku zleci uruchomienie tej usługi w SEC.

Włączenie całorocznych dostaw ciepła nie kosztuje nic. Opłaty ponosisz tylko za zużyte ciepło, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Jeśli nie masz podpisanej umowy z SEC-em w pierwszej kolejności powinieneś powiadomić o tym zarządcę lub pogotowie lokatorskie. Być może nie jest to awaria tylko prowadzone są prace na instalacji wewnętrznej. Jeśli masz w mieszkaniu logotermę – skontaktuj się z firmą serwisową,  z którą masz podpisaną umowę.

Ceny ciepła ustalane są przez producentów i dostawców ciepła i znajdują się w Taryfie dla ciepła. Taryfę dla ciepła zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który ma za zadanie zachować równowagę pomiędzy przedsiębiorstwem ciepłowniczym a odbiorcą ciepła.

Wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie w zakładce https://sec.com.pl/efaktura i wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktura w nowej formie będzie wysyłana od następnego okresu rozliczeniowego.

Przygotuj pismo adresowane do Biura Obsługi Klienta SEC podając swoje dane- dane właściciela/głównego najemcy  lokalu, dane adresowe lokalu, koniecznie numer nabywcy oraz telefon kontaktowy i adres na jaki należy wysłać ostatnią fakturę/y. Okres wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wypowiedzenia, dlatego liczy się data wpłynięcia pisma do BOK, a nie data wysłania pisma.

Pismo można wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Biura Obsługi Klienta  SEC lub e-mailem na skrzynkę bok@sec.com.pl

Telefonicznie nie przyjmujemy wniosków o rozwiązanie umowy, prosimy o dokonanie wypowiedzenia poprzez zachowanie formy pisemnej (list, e-mail).

UWAGA: W przypadku odbiorców, którzy wynajmują lokale od TBSP, STBS, ZBiLK – potrzebny jest poza pismem (wnioskiem) o rozwiązanie umowy, koniecznie protokół zdawczo-odbiorczy lokalu. Gdyż lokal po okresie wypowiedzenia przechodzi w zasoby ww. zarządców.

Możesz to zrobić zdalnie, bez konieczności wizyty w Biurze Obsługi Klienta.

Szczegóły znajdziesz tutaj podpisz umowe zdalnie

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię tematu skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej.