Pomoc

W czym możemy Ci pomóc?

Przygotowaliśmy szereg najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czynnik płynący w systemie ciepłowniczym SEC jest czynnikiem wysokotemperaturowym, przez co namnażanie w nim bakterii Legionella jest niemożliwe. Dodatkowo warto wspomnieć, że woda w sieci ciepłowniczej jest odseparowana od wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i ciepłej wody użytkowej.  

Bakterie Legionelli rozwijają się w temperaturze wody między 25°C a 45°C. Optymalny ich rozwój następuje w wodzie w stagnacji (np. martwe punkty w instalacji) w temperaturze między 30°C a 37°C. Najlepsze warunki do rozwoju Legionelli to wilgotne środowiska, obecność osadu z kamienia, błoto i korozja. Bakteria ginie w temperaturze ok. 70°C. 

Infrastruktura sieci ciepłowniczej uniemożliwia wymieszanie się wody służącej do podgrzewu (wody z sieci SEC) z wodą w wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. SEC prewencyjnie barwi swoją wodę technologiczną, aby kontrolować jej przepływ i lokalizować wszelkie ewentualne nieszczelności. Jeżeli zauważysz, że woda w Twoim lokalu barwi się na zielono – skontaktuj się z pogotowiem ciepłowniczym pod nr 993 lub z Biurem Obsługi Klienta.  

Zimna woda jest produktem dostarczanym przez inny podmiot miejski. W celu zaczerpnięcia aktualnych informacji odsyłamy Państwa na stronę ZWiK Szczecin. 

Tak, SEC wykonuje cykliczne badania, aktualnie również zlecił dodatkową kontrolę własnej sieci na obecność bakterii Legionella.  
Co tydzień standardowo badamy naszą wodę sieciową w 3 punktach – na Legionnellę zleciliśmy analizę dodatkowo z 12 punktów.

Nie ma ustawowego terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. O tym zawsze decyduje klient.  Zarządca budynku powinien złożyć pisemną dyspozycję w SEC określając termin rozpoczęcia lub zakończenia dostaw ciepła. 

Wystarczy, że zgłosisz taką potrzebę swojemu zarządcy, który w Twoim imieniu i pozostałych mieszkańców budynku zleci uruchomienie tej usługi w SEC.

Włączenie całorocznych dostaw ciepła nie kosztuje nic. Opłaty ponosisz tylko za zużyte ciepło, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Jeśli nie masz podpisanej umowy z SEC-em w pierwszej kolejności powinieneś powiadomić o tym zarządcę lub pogotowie lokatorskie. Być może nie jest to awaria tylko prowadzone są prace na instalacji wewnętrznej. Jeśli masz w mieszkaniu logotermę – skontaktuj się z firmą serwisową,  z którą masz podpisaną umowę.

Ceny ciepła ustalane są przez producentów i dostawców ciepła i znajdują się w Taryfie dla ciepła. Taryfę dla ciepła zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który ma za zadanie zachować równowagę pomiędzy przedsiębiorstwem ciepłowniczym a odbiorcą ciepła.

Wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie w zakładce https://sec.com.pl/efaktura i wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktura w nowej formie będzie wysyłana od następnego okresu rozliczeniowego.

Przygotuj pismo adresowane do Biura Obsługi Klienta SEC podając swoje dane- dane właściciela/głównego najemcy  lokalu, dane adresowe lokalu, koniecznie numer nabywcy oraz telefon kontaktowy i adres na jaki należy wysłać ostatnią fakturę/y. Okres wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wypowiedzenia, dlatego liczy się data wpłynięcia pisma do BOK, a nie data wysłania pisma.

Pismo można wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Biura Obsługi Klienta  SEC lub e-mailem na skrzynkę bok@sec.com.pl

Telefonicznie nie przyjmujemy wniosków o rozwiązanie umowy, prosimy o dokonanie wypowiedzenia poprzez zachowanie formy pisemnej (list, e-mail).

UWAGA: W przypadku odbiorców, którzy wynajmują lokale od TBSP, STBS, ZBiLK – potrzebny jest poza pismem (wnioskiem) o rozwiązanie umowy, koniecznie protokół zdawczo-odbiorczy lokalu. Gdyż lokal po okresie wypowiedzenia przechodzi w zasoby ww. zarządców.

Możesz to zrobić zdalnie, bez konieczności wizyty w Biurze Obsługi Klienta.

Szczegóły znajdziesz tutaj podpisz umowe zdalnie

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię tematu skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej.