Przetargi

Wybierz spółkę

Tytuł przetargu Termin mija Spółka SEC
przetargWykonywanie w okresie rocznym badań nieniszczących spoin metodą ultradźwiękową na sieciach i przyłączach cieplnych na rzecz SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina 05.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargObsługa geodezyjna inwestycji i remontów dla potrzeb SEC Sp. z o.o. 04.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie projektów – branży konstrukcyjnej dot. naprawy zadaszenia placu opałowego na teranie ciepłowni SEC Region w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 06.03.2020 SEC Region
przetargPełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, drogowej i telekomunikacyjnej na rzecz SEC Sp. z o.o., podczas realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i remontów obiektów budowlanych oraz prac ciepłowniczych na terenie miasta Szczecina 25.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła cieplnego, Mak Dom, ul. Ostoi - Zagórskiego w Szczecinie”. (ETAP I budynki A;B) 27.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła cieplnego, STR, ul. Wielka Odrzańska w Szczecinie 14.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 2 przy ul. Lewandowskiego – Budnex w Szczecinie 17.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Śląskiej 26 w Szczecinie 18.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSerwis półroczny i roczny zakładowego punktu dystrybucji paliw znajdującego się na terenie CR Dąbska w Szczecinie 29.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa comiesięczna mleka dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie 24.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego na rok 2020 dla CR Dąbska 20.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozbudowy sieci ciepłowniczej w Strzelcach Krajeńskich 24.01.2020 SEC Region
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej/Ukośnej do Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie wraz z układem wymiennikowni 05.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Panieńskiej w Szczecinie 20.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOFERTA ROCZNA NA DOSTAWĘ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA SEC Sp. z o.o. w 2020 r. 12.12.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargModernizacja części technologicznej ciepłowni przy ul. Wyzwolenia 18 w Strzelcach Krajeńskich oraz remont kapitalny dwóch kotłów KR-80 16.12.2019 SEC Region
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry