Spółka New Cogen Sp. z o.o. informuje o prowadzonym przetargu przez firmę ANCO Sp. z o. o. pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN250 do elektrociepłowni gazowej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”, który zawiera się w realizacji zadania pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”

Zapraszamy do udziału w przetargu prowadzonym przez firmę ANCO Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie (kod poczt.: 63-200) przy ul. Św. Ducha 118B pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN250 do elektrociepłowni gazowej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”, pełna dokumentacja przetargowa znajduje się pod linkiem: https://anco.pl/przetargi/przetarg-nr-92-2022-budowa-gazociagu-sredniego-cisnienia-pe-dn250-w-szczecinie/

Spółka:

New Cogen Sp. z o.o.

Termin składania ofert mija:

02.08.2022, 10:30