Projekt i budowa układu podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie.

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

21.08.2020, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zaproszenie

10.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja przedmiotu zamówienia

14.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

22.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja

23.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Zmiana terminu składania ofert

28.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi cz.2

30.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi cz.3, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert

05.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi. cz.4

07.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania

31.08.2020

Pobierz plik