Przetargi

Wybierz spółkę

Tytuł przetargu Termin mija Spółka SEC
przetarg Modernizacja części technologicznej ciepłowni przy ul. Wyzwolenia 18 w Strzelcach Krajeńskich oraz remont kapitalny dwóch kotłów KR-80 16.12.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem w Strzelcach Krajeńskich ul. Wyszyńskiego 7 a 20.11.2019 SEC Region
przetarg Modernizacja części technologicznej ciepłowni przy ul. Wyzwolenia 18 w Strzelcach Krajeńskich oraz remont kapitalny dwóch kotłów KR-80 29.11.2019 SEC Region
przetarg Remont naczynia wzbiorczego mieszczącego się przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie Zdroju 26.11.2019 SEC Region
przetarg Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozbudowy sieci ciepłowniczej w Strzelcach Krajeńskich 07.10.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie projektów rozbicia węzła grupowego ul. Kopernika 65 w Słubicach 11.09.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie projektów rozbicia węzła grupowego ul. Kopernika 65 w Słubicach 23.08.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przyłącza ciepłowniczego do budynku administracyjno – biurowego przy ul. Dworcowej 5 w Barlinku 19.08.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie remontu dachu na ul. Waryńskiego35A oraz na ul. Zachodniej 2A w Dębnie 05.08.2019 SEC Region
przetarg Przebudowa kotłowni gazowej w formule "zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Strzeleckiej 25 w Barlinku 08.07.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła w budynku przy ul. Piłsudskiego 13 (akademik ARCADIA) w Słubicach 01.07.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 (akademik SAPIENTA) w Słubicach 01.07.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie węzła i przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 11 w Łobzie 10.05.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie węzła dwufunkcyjnego i przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 18-24 oraz węzła tymczasowego zasilającego budynek przy ul. Okopowej 8-16 w Łobzie 10.05.2019 SEC Region
przetarg Przebudowa dwóch odcinków sieci cieplnej i wykonanie ich z rur preizolowanych o średnicach 2x139,7/225 oraz 2x273/400 w Barlinku 28.03.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie projektu i uzyskanie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cielnymi do budynków przy ul. Piłsudskiego 3, Piłsudskiego 5, Mickiewicza 60 b w Dębnie 04.02.2019 SEC Region
przetarg Wykonanie wymiany izolacji termicznej na sieciach cieplnych usytuowanych na estakadzie niskiej w Słubicach. 23.08.2018 SEC Region
przetarg Naprawa dachu i elewacji na węźle Żwirki i Wigury. 23.08.2018 SEC Region
przetarg Demontaż i montaż nowego ogrodzenie na terenie SEC Słubice Sp. z o.o. 23.08.2018 SEC Region
przetarg Naprawa i konserwacja kominów: ⎯ stalowy o wysokości 29,6 m przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju, żelbetowy o wysokości 36 m przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju, stalowy o wysokości 29,1 m przy ul. Staszica 14 w Połczynie-Zdroju, żelbetowy o wysokości 35 m przy ul. Reymonta 12 w Połczynie-Zdroju. 27.07.2018 SEC Region
przetarg Zaprojektuj, wybuduj oraz zamontuj i uruchom dwufunkcyjny węzeł cieplny o mocy 300 kW w nowobudowanym budynku mieszkalnym u zbiegu ul. Północnej i Mickiewicza w Strzelcach Krajeńskich 18.07.2018 SEC Region
przetarg Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 3 węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Chopina 18 i Wawrzyniaka 10 i Pl. Przyjaźni 28 w Słubicach. 31.07.2018 SEC Region
przetarg Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w technologii LOGSTOR TwinPipe od budynku przy ul. Jeziorna 2 do budynku przy ul. Jeziorna 15 w Barlinku. Średnica przyłącza DN 50, długość przyłącza 105 m. 05.06.2018 SEC Region
przetarg Wykonanie modułu do przygotowania c.w.u. w węźle cieplnym w budynku przy ul. Ogrodowej 4-4e w Łobzie 21.05.2018 SEC Region
przetarg Wykonanie modułu do przygotowania c.w.u. w węźle cieplnym w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 3-5 w Łobzie. 28.03.2018 SEC Region
przetarg Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicach 2xDn125/225, 2xDn100/200, 2xDn80/160, 2xDn65/140, 2xDn50/125 przy ul. Staszica w Połczynie-Zdroju. 03.04.2018 SEC Region
przetarg Ekspertyza stanu technicznego następujących kominów: 1. komin żelbetowy prefabrykowany o wysokości 36 m i średnicy zewnętrznej 1,2 m”- zlokalizowany przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju. 2. komin stalowy o wysokości 29 m i średnicy zewnętrznej 0,813 m”- zlokalizowany przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju. 3. komin stalowy o wysokości 30 m i średnicy zewnętrznej 0,711m”- zlokalizowany przy ul. Staszica 14 w Połczynie-Zdroju. 22.03.2018 SEC Region
przetarg Modernizacja Ciepłowni przy ul. Wyzwolenia 18 w Strzelcach Krajeńskich oraz roboty naprawczo-konserwacyjne komina żelbetowego H=45,0m, D=1,60 m. 09.02.2018 SEC Region
przetarg Przetarg na świadczenie usługi ochrony mienia dla SEC Barlinek Sp. z o.o. 09.01.2018 SEC Region
przetarg Roboty budowlane polegające na wykonaniu: Przyłącza sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w technologii TwinPipe od budynku przy ul. Jeziorna 2 do budynku przy ul. Jeziorna 15 w Balrinku. Średnica przyłąca DN50 długość przyłącza 105m 03.11.2017 SEC Region
przetarg Opracowanie „Ekspertyzy stanu technicznego komina żelbetowego prefabrykowanego o wysokości 35 m i średnicy zewnętrznej 1,2 m”. 20.10.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie przyłącza ciepłowniczego i węzła pracującego na potrzeby c.o. i c.w.u. do budynku mieszkalnego przy ul. Budowlanej 12 w Łobzie. 29.09.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplnego i przyłącza wysokoparametrowego do budynku Urzędu Skarbowego w Słubicach. 07.08.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplnego i przyłącza wysokoparametrowego do budynku Starostwa Powiatowego w Słubicach. 07.08.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplnego i przyłącza wysokoparametrowego do budynku Urzędu Skarbowego w Słubicach. 10.07.2017 SEC Region
przetarg Dobór, wykonanie oraz dostawa kompaktowych węzłów cieplnych, oraz uruchomienie po podłączeniu do wewnętrznych instalacji odbiorczych inwestora. 30.06.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie przyłącza ciepłowniczego i węzła pracującego na potrzeby c.o. i c.w.u. do budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 6-7a oraz węzła pracującego na potrzeby c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 3-5 w Łobzie (działka nr 63/4, 199, 396/333 obr. 0001). 09.06.2017 SEC Region
przetarg Dobór, dostawę oraz montaż pomp obiegowych na grupowych węzłach cieplnych SEC Barlinek Sp. z o.o. 20.06.2017 SEC Region
przetarg Zadanie I: „Wykonanie w systemie „wybuduj” przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Słubicach”. Zadanie II: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzłów cieplnych i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych przy ul. Plac Przyjaźni 24 i 26 w Słubicach”. Zadanie III: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wymianę odcinka sieci 2xDn 150 o długości ok.160 mb”. 05.06.2017 SEC Region
przetarg Malowanie dachu estakady nawęglania na ciepłowni przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku 10.05.2017 SEC Region
przetarg Roboty budowlane polegające na wykonaniu: 1. Sieci ciepłowniczej niskoparametrowej od istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej w rejonie budynku przy ul. Jeziornej 1 w Barlinku. DN/mb: 80/6,4; 65/188; 50/68,2 2. Przyłącza wysokoparametrowego na działce o nr ewidencyjnym 2137. DN/mb: 65/50,5; 40/7,2 3. Przyłączy wysokoparametrowych do budynków przy ul. Żabiej 9, DN 32, L= 14,4m; Żabiej 11, DN 32, L=12,1 m; Żabiej 13 DN 40, L=23,1m oraz 31 Stycznia 8, DN 40, L=21,8m 27.04.2017 SEC Region
przetarg Sprzedaż przyczepy Autosan D-47B o ładowności 4,5 tony, rok produkcji 1982. 12.04.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody SEC Barlinek Sp. z o.o. przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. 13.04.2017 SEC Region
przetarg Modernizacja wagi samochodowej 10m x3 m zagłębionej na terenie ciepłowni przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku, celem umożliwienia ważenia zestawów transportowych o rozstawie osi do min. 13 m. 13.04.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Kom. Paryskiej 18-20 w Łobzie (działka nr 1842/7 obręb 0001 Łobez). 23.03.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie wielowariantowej koncepcji modernizacji Ciepłowni miałowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z analizą techniczno-finansową. 15.03.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) w budynku mieszkalnym przy ul. Kom. Paryskiej 18-20 w Łobzie. 28.02.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie projektów przyłączy – 5 szt. 05.01.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie projektu i uzyskanie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego na budowę/wymianę sieci ciepłowniczej NP wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Sądowej, Wylotowej i Jeziornej w Barlinku. 05.01.2017 SEC Region
przetarg Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła pracującego na potrzeby c.o. do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 4-4E w Łobzie (działka nr 1842/7, 1842/4, 1881 obr. 0001). 22.11.2016 SEC Region
przetarg Sprzedaż nieruchomości przy ul. Folwarcznej 1b w Słubicach. 07.10.2016 SEC Region
przetarg Roboty budowlane polegające na wykonaniu 3 szt. przyłączy z rur preizolowanych: 1. TWIN 2xDN 32 do budynku przy ul. Niepodległości 3, długość przyłącza ok. 14 m, 2. TWIN 2xDN 40 do budynku przy ul. Lipowej 3 A, długość przyłącza ok. 46 m, 3. 2xDN 32 do budynku przy ul. Staromiejskiej, długość przyłącza ok. 4 m, 15.09.2016 SEC Region
przetarg Dobór, wykonanie oraz dostawa kompaktowych węzłów cieplnych, oraz uruchomienie po podłączeniu do wewnętrznych instalacji odbiorczych inwestora. 09.09.2016 SEC Region
przetarg Wykonanie przebudowy napowietrznej sieci cieplnej na podziemną w technologii rur preizolowanych oraz przebudowy przyłącza cieplnego do obiektu przy ul. Magazynowej 17 w Łobzie 22.08.2016 SEC Region
przetarg Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilanej z Grupowego Węzła Cieplnego przy ul. Paderewskiego 5 do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej w rejonie budynku przy ul. Jeziorna 1 w Barlinku. 08.07.2016 SEC Region
przetarg Dobór, zakup, dostawę i montaż: Waga tensometryczna na przenośniku taśmowym o szerokości 500 mm, prędkość posuwu 1,25 m/s. 06.06.2016 SEC Region
przetarg Dostawę i montaż: 1. Ciepłomierz ultradźwiękowy kołnierzowy na powrocie Q – 160 m3/h 2. Ciepłomierz ultradźwiękowy kołnierzowy na powrocie Q – 10 m3/h 06.06.2016 SEC Region
przetarg Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu sklepienia zapłonowego kotła WR8 na ciepłowni przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. 31.05.2016 SEC Region
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry