Przetargi

Wybierz spółkę

Tytuł przetargu Termin mija Spółka SEC
przetargWykonanie węzłów cieplnych wraz z przyłączeniem do sieci w Strzelcach Krajeńskich 30.07.2021 SEC Region
przetargWykonanie przyłącza i węzła cieplnego Łobez ul Niepodległości 14 19.07.2021 SEC Region
przetargDostawa opału węglowego do ciepłowni SEC Choszczno w latach 2021-2022 28.06.2021 SEC Region
przetargDostawa opału węglowego do ciepłowni SEC Region w latach 2021-2022 28.06.2021 SEC Region
przetargOpracowanie dokumentacji, wykonanie i montaż układów do bezpylnego odbioru i transportu pyłów z instalacji oczyszczania spalin 3 kotłów w Chojnicach 22.06.2021 SEC Region
przetargWykonanie pokrycia dachowego na dachu wiaty opałowej oraz dwóch budynków przyległych przy ul. Wyzwolenia 18 w Strzelcach Krajeńskich 16.06.2021 SEC Region
przetargBudowa węzłów z przeróbką sieci wewnątrz węzła w Słubicach ul. Plac Przyjaźni 10.06.2021 SEC Region
przetargDostawa opału węglowego do ciepłowni SEC Region w latach 2021-2022 24.05.2021 SEC Region
przetargDostawa opału węglowego do ciepłowni SEC Choszczno w latach 2021-2022 24.05.2021 SEC Region
przetargDostawa opału węglowego do ciepłowni SEC Chojnice w latach 2021-2022 24.05.2021 SEC Region
przetargModernizacja wagi samochodowej 50t z hybrydowej na elektroniczną 19.05.2021 SEC Region
przetargBudowa węzłów cieplnych wraz z podłączeniem do sieci w Słubicach przy ul. Kopernika 14.05.2021 SEC Region
przetargBudowa węzłów w budynkach przy ul. Sienkiewicza w Słubicach 28.04.2021 SEC Region
przetargPrzegląd stanu technicznego i regulacja rusztów: kotła WLM 5 (kocioł nr.1), WR5-022 (kocioł nr.2), WR10-012 (kocioł nr. 5) w Chojnicach 07.04.2021 SEC Region
przetargEkspertyza stanu technicznego komina stalowego trójprzewodowego typu KPSW-4, H=62,17 m,, w oparciu o pomiary grubości płaszczy przewodów (ze szczególnym uwzględnieniem stref zagrożonych korozją), ocenę nośności oraz badanie stanu wykładziny ceramicznej przewodów, wraz z pomiarami geodezyjnymi odchyłów 07.04.2021 SEC Region
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej wymiany po istniejącej trasie osiedlowej sieci cieplnej kanałowej na sieć w technologii preizolowanej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych przy ul. Młodzieżowej 15 w Chojnicach 23.03.2021 SEC Region
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej, wymiana po istniejącej trasie osiedlowej sieci cieplnej kanałowej na sieć w technologii preizolowanej od komory nr K2.2.1 wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych przy ul. Młodzieżowej 1 i 3 w Chojnicach 23.03.2021 SEC Region
przetargWykonanie nowego pośredniego układu pomiarowego w stacji transformatorowej w Chojnicach 10.12.2020 SEC Region
przetargWykonanie remontu dachu na ul. Zachodniej 2a w Dębnie 02.12.2020 SEC Region
przetargZad. 1: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 na dz. 4462/1 osiedla „Apartamenty Pogodne” przy ulicy Igielskiej w Chojnicach. Zad. 2: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 na dz. 4463/1 i 4462/2 osiedla „ Apartamenty Pogodne” przy ulicy Igielskiej w Chojnicach. 30.11.2020 SEC Region
przetargOchrona zespołu obiektów i usługa sprzątania zespołu obiektów usytuowanych w SEC Chojnice Sp. z o.o. ul. Ceynowy 15 23.11.2020 SEC Region
przetargBudowa węzła cieplnego i przyłącza przy ul. Narutowicza w Słubicach 10.11.2020 SEC Region
przetargKompleksowa przebudowa istniejącej kotłowni przy ul. 31 Stycznia 36 w Chojnicach, z opalanej paliwem stałym, na kotłownię gazową wraz z przyłączem gazowym i wymianą kotłów” „zaprojektuj i wybuduj” 27.10.2020 SEC Region
przetargBudowa węzła cieplnego przy ul. Piastów 3 w Strzelcach Krajeńskich 29.09.2020 SEC Region
przetargBudowa przyłączy na terenie miasta Barlinek 28.09.2020 SEC Region
przetargDemontaż dachu wiaty magazynowej w ciepłowni w Strzelcach Krajeńskich 18.09.2020 SEC Region
przetargObsługa należącej do SEC G Sp. z o.o. kotłowni węglowej w Chociwlu 31.08.2020 SEC Region
przetargCzęściowa rozbiórka komina ceramicznego, demontaż starego i montaż nowego naczynia wzbiorczego przy ul. Reymonta 12 w Połczynie Zdroju 05.08.2020 SEC Region
przetargDemontaż dachu wiaty magazynowej w ciepłowni w Strzelcach Krajeńskich 06.08.2020 SEC Region
przetargZad.1. „Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem ul. Reja w Słubicach." Zad.2. „Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem Plac Przyjaźni w Słubicach". 14.07.2020 SEC Region
przetargWykonanie węzła cieplnego w Myśliborzu przy ul. Ratuszowej 25a 15.06.2020 SEC Region
przetarg„Kompleksowa wymiana. leja opału kotła WR-5 (tzw. małego leja) wraz z remontem zsypu żużla do koryta odżużlania na ciepłowni przy ul. Ceynowy 15 w Chojnicach” „zdemontuj i wybuduj” 15.06.2020 SEC Region
przetargKompleksowa wymiana sklepienia zapłonowego przedniego kotła WR-10 w ciepłowni przy ul. Ceynowy 15 w Chojnicach obejmujące demontaż istniejącego sklepienia i wybudowanie nowego w formule „zdemontuj i wybuduj" 03.06.2020 SEC Region
przetargBudowa węzła cieplnego z przyłączami ul. W. Pileckiego 15 A w Myśliborzu 22.05.2020 SEC Region
przetargLegalizacja ciepłomierzy w 2020 r w Chojnicach 30.04.2020 SEC Region
przetargRemont komina stalowego trójprzewodowego typu KPSW-4, na ciepłowni przy ul. Ceynowy 15 w Chojnicach 07.05.2020 SEC Region
przetargBudowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłącza do projektowanego węzła cieplnego na terenie boiska sportowego Emsdetten KS „Chojniczanka” przy ul. Okrężnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy i wymianą sieci cieplnej 2xDn65/140 na odcinku od punktu W przy budynku ul. Wysoka nr 5 do ul. Okrężnej w Chojnicach zgodnie z projektem 15.05.2020 SEC Region
przetargOpracowanie projektów – branży konstrukcyjnej dot. naprawy zadaszenia placu opałowego na teranie ciepłowni SEC Region w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 06.03.2020 SEC Region
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozbudowy sieci ciepłowniczej w Strzelcach Krajeńskich 24.01.2020 SEC Region
przetargModernizacja części technologicznej ciepłowni przy ul. Wyzwolenia 18 w Strzelcach Krajeńskich oraz remont kapitalny dwóch kotłów KR-80 16.12.2019 SEC Region
przetargWykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem w Strzelcach Krajeńskich ul. Wyszyńskiego 7 a 20.11.2019 SEC Region
przetargModernizacja części technologicznej ciepłowni przy ul. Wyzwolenia 18 w Strzelcach Krajeńskich oraz remont kapitalny dwóch kotłów KR-80 29.11.2019 SEC Region
przetargRemont naczynia wzbiorczego mieszczącego się przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie Zdroju 26.11.2019 SEC Region
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozbudowy sieci ciepłowniczej w Strzelcach Krajeńskich 07.10.2019 SEC Region
przetargWykonanie projektów rozbicia węzła grupowego ul. Kopernika 65 w Słubicach 11.09.2019 SEC Region
przetargWykonanie projektów rozbicia węzła grupowego ul. Kopernika 65 w Słubicach 23.08.2019 SEC Region
przetargWykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przyłącza ciepłowniczego do budynku administracyjno – biurowego przy ul. Dworcowej 5 w Barlinku 19.08.2019 SEC Region
przetargWykonanie remontu dachu na ul. Waryńskiego35A oraz na ul. Zachodniej 2A w Dębnie 05.08.2019 SEC Region
przetargPrzebudowa kotłowni gazowej w formule "zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Strzeleckiej 25 w Barlinku 08.07.2019 SEC Region
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła w budynku przy ul. Piłsudskiego 13 (akademik ARCADIA) w Słubicach 01.07.2019 SEC Region
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 (akademik SAPIENTA) w Słubicach 01.07.2019 SEC Region
przetargWykonanie węzła i przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 11 w Łobzie 10.05.2019 SEC Region
przetargWykonanie węzła dwufunkcyjnego i przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 18-24 oraz węzła tymczasowego zasilającego budynek przy ul. Okopowej 8-16 w Łobzie 10.05.2019 SEC Region
przetargPrzebudowa dwóch odcinków sieci cieplnej i wykonanie ich z rur preizolowanych o średnicach 2x139,7/225 oraz 2x273/400 w Barlinku 28.03.2019 SEC Region
przetargWykonanie projektu i uzyskanie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cielnymi do budynków przy ul. Piłsudskiego 3, Piłsudskiego 5, Mickiewicza 60 b w Dębnie 04.02.2019 SEC Region
przetargWykonanie wymiany izolacji termicznej na sieciach cieplnych usytuowanych na estakadzie niskiej w Słubicach. 23.08.2018 SEC Region
przetargNaprawa dachu i elewacji na węźle Żwirki i Wigury. 23.08.2018 SEC Region
przetargDemontaż i montaż nowego ogrodzenie na terenie SEC Słubice Sp. z o.o. 23.08.2018 SEC Region
przetargNaprawa i konserwacja kominów: ⎯ stalowy o wysokości 29,6 m przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju, żelbetowy o wysokości 36 m przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju, stalowy o wysokości 29,1 m przy ul. Staszica 14 w Połczynie-Zdroju, żelbetowy o wysokości 35 m przy ul. Reymonta 12 w Połczynie-Zdroju. 27.07.2018 SEC Region
przetargZaprojektuj, wybuduj oraz zamontuj i uruchom dwufunkcyjny węzeł cieplny o mocy 300 kW w nowobudowanym budynku mieszkalnym u zbiegu ul. Północnej i Mickiewicza w Strzelcach Krajeńskich 18.07.2018 SEC Region
przetargWykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 3 węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Chopina 18 i Wawrzyniaka 10 i Pl. Przyjaźni 28 w Słubicach. 31.07.2018 SEC Region
przetargRoboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w technologii LOGSTOR TwinPipe od budynku przy ul. Jeziorna 2 do budynku przy ul. Jeziorna 15 w Barlinku. Średnica przyłącza DN 50, długość przyłącza 105 m. 05.06.2018 SEC Region
przetargWykonanie modułu do przygotowania c.w.u. w węźle cieplnym w budynku przy ul. Ogrodowej 4-4e w Łobzie 21.05.2018 SEC Region
przetargWykonanie modułu do przygotowania c.w.u. w węźle cieplnym w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 3-5 w Łobzie. 28.03.2018 SEC Region
przetargPrzebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicach 2xDn125/225, 2xDn100/200, 2xDn80/160, 2xDn65/140, 2xDn50/125 przy ul. Staszica w Połczynie-Zdroju. 03.04.2018 SEC Region
przetargEkspertyza stanu technicznego następujących kominów: 1. komin żelbetowy prefabrykowany o wysokości 36 m i średnicy zewnętrznej 1,2 m”- zlokalizowany przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju. 2. komin stalowy o wysokości 29 m i średnicy zewnętrznej 0,813 m”- zlokalizowany przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju. 3. komin stalowy o wysokości 30 m i średnicy zewnętrznej 0,711m”- zlokalizowany przy ul. Staszica 14 w Połczynie-Zdroju. 22.03.2018 SEC Region
przetargModernizacja Ciepłowni przy ul. Wyzwolenia 18 w Strzelcach Krajeńskich oraz roboty naprawczo-konserwacyjne komina żelbetowego H=45,0m, D=1,60 m. 09.02.2018 SEC Region
przetargPrzetarg na świadczenie usługi ochrony mienia dla SEC Barlinek Sp. z o.o. 09.01.2018 SEC Region
przetargRoboty budowlane polegające na wykonaniu: Przyłącza sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w technologii TwinPipe od budynku przy ul. Jeziorna 2 do budynku przy ul. Jeziorna 15 w Balrinku. Średnica przyłąca DN50 długość przyłącza 105m 03.11.2017 SEC Region
przetargOpracowanie „Ekspertyzy stanu technicznego komina żelbetowego prefabrykowanego o wysokości 35 m i średnicy zewnętrznej 1,2 m”. 20.10.2017 SEC Region
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego i węzła pracującego na potrzeby c.o. i c.w.u. do budynku mieszkalnego przy ul. Budowlanej 12 w Łobzie. 29.09.2017 SEC Region
przetargWykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplnego i przyłącza wysokoparametrowego do budynku Urzędu Skarbowego w Słubicach. 07.08.2017 SEC Region
przetargWykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplnego i przyłącza wysokoparametrowego do budynku Starostwa Powiatowego w Słubicach. 07.08.2017 SEC Region
przetargWykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplnego i przyłącza wysokoparametrowego do budynku Urzędu Skarbowego w Słubicach. 10.07.2017 SEC Region
przetargDobór, wykonanie oraz dostawa kompaktowych węzłów cieplnych, oraz uruchomienie po podłączeniu do wewnętrznych instalacji odbiorczych inwestora. 30.06.2017 SEC Region
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego i węzła pracującego na potrzeby c.o. i c.w.u. do budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 6-7a oraz węzła pracującego na potrzeby c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 3-5 w Łobzie (działka nr 63/4, 199, 396/333 obr. 0001). 09.06.2017 SEC Region
przetargDobór, dostawę oraz montaż pomp obiegowych na grupowych węzłach cieplnych SEC Barlinek Sp. z o.o. 20.06.2017 SEC Region
przetargZadanie I: „Wykonanie w systemie „wybuduj” przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Słubicach”. Zadanie II: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzłów cieplnych i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych przy ul. Plac Przyjaźni 24 i 26 w Słubicach”. Zadanie III: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wymianę odcinka sieci 2xDn 150 o długości ok.160 mb”. 05.06.2017 SEC Region
przetargMalowanie dachu estakady nawęglania na ciepłowni przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku 10.05.2017 SEC Region
przetargRoboty budowlane polegające na wykonaniu: 1. Sieci ciepłowniczej niskoparametrowej od istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej w rejonie budynku przy ul. Jeziornej 1 w Barlinku. DN/mb: 80/6,4; 65/188; 50/68,2 2. Przyłącza wysokoparametrowego na działce o nr ewidencyjnym 2137. DN/mb: 65/50,5; 40/7,2 3. Przyłączy wysokoparametrowych do budynków przy ul. Żabiej 9, DN 32, L= 14,4m; Żabiej 11, DN 32, L=12,1 m; Żabiej 13 DN 40, L=23,1m oraz 31 Stycznia 8, DN 40, L=21,8m 27.04.2017 SEC Region
przetargSprzedaż przyczepy Autosan D-47B o ładowności 4,5 tony, rok produkcji 1982. 12.04.2017 SEC Region
przetargWykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody SEC Barlinek Sp. z o.o. przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. 13.04.2017 SEC Region
przetargModernizacja wagi samochodowej 10m x3 m zagłębionej na terenie ciepłowni przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku, celem umożliwienia ważenia zestawów transportowych o rozstawie osi do min. 13 m. 13.04.2017 SEC Region
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Kom. Paryskiej 18-20 w Łobzie (działka nr 1842/7 obręb 0001 Łobez). 23.03.2017 SEC Region
przetargWykonanie wielowariantowej koncepcji modernizacji Ciepłowni miałowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z analizą techniczno-finansową. 15.03.2017 SEC Region
przetargWykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) w budynku mieszkalnym przy ul. Kom. Paryskiej 18-20 w Łobzie. 28.02.2017 SEC Region
przetargWykonanie projektów przyłączy – 5 szt. 05.01.2017 SEC Region
przetargWykonanie projektu i uzyskanie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego na budowę/wymianę sieci ciepłowniczej NP wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Sądowej, Wylotowej i Jeziornej w Barlinku. 05.01.2017 SEC Region
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła pracującego na potrzeby c.o. do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 4-4E w Łobzie (działka nr 1842/7, 1842/4, 1881 obr. 0001). 22.11.2016 SEC Region
przetargSprzedaż nieruchomości przy ul. Folwarcznej 1b w Słubicach. 07.10.2016 SEC Region
przetargRoboty budowlane polegające na wykonaniu 3 szt. przyłączy z rur preizolowanych: 1. TWIN 2xDN 32 do budynku przy ul. Niepodległości 3, długość przyłącza ok. 14 m, 2. TWIN 2xDN 40 do budynku przy ul. Lipowej 3 A, długość przyłącza ok. 46 m, 3. 2xDN 32 do budynku przy ul. Staromiejskiej, długość przyłącza ok. 4 m, 15.09.2016 SEC Region
przetargDobór, wykonanie oraz dostawa kompaktowych węzłów cieplnych, oraz uruchomienie po podłączeniu do wewnętrznych instalacji odbiorczych inwestora. 09.09.2016 SEC Region
przetargWykonanie przebudowy napowietrznej sieci cieplnej na podziemną w technologii rur preizolowanych oraz przebudowy przyłącza cieplnego do obiektu przy ul. Magazynowej 17 w Łobzie 22.08.2016 SEC Region
przetargRoboty budowlane polegające na wykonaniu sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilanej z Grupowego Węzła Cieplnego przy ul. Paderewskiego 5 do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej w rejonie budynku przy ul. Jeziorna 1 w Barlinku. 08.07.2016 SEC Region
przetargDobór, zakup, dostawę i montaż: Waga tensometryczna na przenośniku taśmowym o szerokości 500 mm, prędkość posuwu 1,25 m/s. 06.06.2016 SEC Region
przetargDostawę i montaż: 1. Ciepłomierz ultradźwiękowy kołnierzowy na powrocie Q – 160 m3/h 2. Ciepłomierz ultradźwiękowy kołnierzowy na powrocie Q – 10 m3/h 06.06.2016 SEC Region
przetargRoboty budowlane polegające na wykonaniu remontu sklepienia zapłonowego kotła WR8 na ciepłowni przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. 31.05.2016 SEC Region
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry