Przetargi

Wybierz spółkę

Tytuł przetargu Termin mija Spółka SEC
przetargWykonanie audytu energii odpadowej (ciepła) w PPC Gryf przy ul. Władysława IV nr 9B w Szczecinie 16.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza, KT i węzłów w budynku przy ul. Józefa Romana w Szczecinie 17.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargModernizacji węzła cieplnego przy ul. Turkusowej 17 w Szczecinie 14.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego ul. Panoramiczna L 5 w Szczecinie 15.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego, KT i węzła w budynku przy ul. Potulickiej 1 w Szczecinie 14.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargZorganizowanie usługi tłumaczenia symultanicznego angielsko - polskiego podczas spotkania warsztatowego poświęconego stosowaniu odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie 14.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina. 15.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowa wymiana sklepienia zapłonowego przedniego kotła WR-5 na ciepłowni przy ul. Ceynowy 15 w Chojnicach” „zdemontuj i wybuduj” 11.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWybór doradcy technicznego w zakresie doboru rozwiązań i weryfikacji dokumentacji technicznej oraz projektowej pod kątem współpracy z systemem ectogrid™ 01.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wraz z jej montażem, instalacją i świadczeniem usługi operatorskiej 14.06.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa opału węglowego do ciepłowni SEC w latach 2021-2022 24.05.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie audytu energii odpadowej (ciepła) w PPC Gryf przy ul. Władysława IV nr 9B w Szczecinie 28.05.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy, KT i trzech węzłów ul. Druckiego – Lubeckiego 4,5,6-7 w Szczecinie 14.05.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostarczenie licencji Office365 12.05.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni węglowej przy ul. Odrzańskiej 19 w Moryniu na paliwo gazowe 27.04.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargLegalizacja ciepłomierzy w 2021 r w Chojnicach 23.04.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłącza cieplnego oraz kanalizacji teletechnicznej przy ul. Nastrojowej dla Etapu I poza działką Inwestora 19.04.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargCzyszczenie kotłów wysokoparametrowych, kanalizacji i osadnika w CR Dąbska 19.04.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach - Etap 3 26.04.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego, KT i węzła w bud. C przy ul. Polickiej w Szczecinie 02.04.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont komór Kaliny 7 i Kaliny 22 w Szczecinie 24.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie projektu budowlanego i instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach CR Dąbska w Szczecinie 25.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i kanalizacji teletechnicznej ul. Królewskiego etap II cz.2 23.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana dolnej części ekranu przedniego oraz części ekranów bocznych kotła K2 w Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie 26.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzegląd obiektów budowlanych należących do SEC Sp. z o.o. – branża budowlana 12.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie usługi sprzątania w biurowcu Lastadia na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 16.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie usługi sprzątania, dozorowania i utrzymania terenów zielonych w obiektach Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 18.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargObsługa geodezyjna inwestycji i remontów dla potrzeb SEC Sp. z o.o. 11.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie projektu wykonawczego mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Lastadia przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 10.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie Projektu Technicznego – Branża Sanitarna oraz Branża AKPiA dla Stacji Bilansowania Ciepła na terenie części działki nr 10/8 obręb 1085 przy ul. Władysława IV w Szczecinie 03.03.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, drogowej i telekomunikacyjnej na rzecz SEC Sp. z o.o., podczas realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i remontów obiektów budowlanych oraz prac ciepłowniczych na terenie miasta Szczecina 23.02.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana zużytych podkładów kolejowych w CR Dąbska 22.02.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie w okresie rocznym badań nieniszczących spoin metodą ultradźwiękową na sieciach i przyłączach cieplnych na rzecz SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina 22.02.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargZakup laptopów w leasingu dla SEC Sp. z o.o. 23.02.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych i kanalizacji teletechnicznej oraz światłowodu dla zadania rozdzielenia węzła grupowego, ul. Nieduża 16 w Szczecinie 17.02.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych KT+Ś i węzła ul. Poznańska dz. 38/9 w Szczecinie 15.02.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłącza cieplnego oraz kanalizacji teletechnicznej przy ul. Nastrojowej na działce Inwestora 02.02.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy, KT i węzłów, Małe Błonia Horizon 2 Pod Papugami (Etap 1) 03.02.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego na rok 2021 dla CR Dąbska w Szczecinie 22.01.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych odcinków sieci ciepłowniczej należącej do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wraz z analizą i raportem nieprawidłowości 05.01.2021 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie projektu instalacji PV 30.12.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOferta roczna na dostawę armatury i urządzeń dla SEC Spółka z o.o. i Spółek Grupy SEC w 2021 roku 10.12.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargLegalizacja i naprawa układów rozliczeniowo – pomiarowych w 2021r. 27.11.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWyposażenie budynków CR Dąbska, CR Marlicza i CR Sąsiedzka w Systemy Sygnalizacji Pożaru II postępowanie 18.11.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargZagospodarowanie mieszanki popiołowo-żużlowej z Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie 10.11.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywny zakup i dostawa materiałów preizolowanych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Spółek z Grupy SEC na okres 1 roku 16.11.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzła cieplnego przy ul. Emilii Plater 89 A w Szczecinie 20.10.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza, KT i węzła w budynku przy ul. Kurkowej 2a w Szczecinie 22.10.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa chemikaliów na potrzeby pracy stacji uzdatniania wody w Ciepłowni Rejonowej „Marlicza” przy ul. Marlicza 27 w Szczecinie 20.10.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa sieci, przyłącza ciepłowniczego + KT przy ul. Kredowej (szkoła) w Szczecinie 30.10.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza, KT + Ś i węzła w budynku Modehpolmo przy ul. Królewskiego – etap II, cz. 1, bud. A5 w Szczecinie 12.10.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBadanie zaangażowania i opinii pracowników oraz kultury organizacyjnej 30.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła w bud D dz. nr 4/5 przy ul. Do Rajkowa w Szczecinie 25.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie na rzecz SEC Sp. z o.o., dokumentacji projektowej infrastruktury teletechnicznej, ułożonej wzdłuż odcinków sieci ciepłowniczych na terenie miasta Szczecina 25.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy, węzłów dla części mieszkalnej i usługowej, KT+Ś przy ul. Bronowickiej 25a w Szczecinie 24.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i kanalizacji teletechnicznej, ul. Judyma 10 w Szczecinie 23.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Cukrowej 20 hala i budynek mieszkalny w Szczecinie 24.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRoczna dostawa drewna opałowego do kotłowni lokalnej przy ul. Szkolnej 5 w Bierzwniku - 2 postępowanie 17.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont dachu na wymiennikowni W1 w Szczecinie 14.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargProjekt i Budowa Układu podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie – II postępowanie 18.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa odcinka przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Czackiego w Szczecinie 02.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza, kanalizacji teletechnicznej i węzła w budynku przy ul. Karola Miarki 11 w Szczecinie 08.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRoczna dostawa drewna opałowego do kotłowni lokalnej przy ul. Szkolnej 5 w Bierzwniku 04.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana izolacji sieci napowietrznej przy ulicy Zabużańska 59 w Szczecinie 02.09.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozdzielenie węzła grupowego ul. Nieduża 16 - budowa przyłączy i TK+Ś etap I 31.08.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargIzolacja kanałów spalinowych kotłów K1 i K2 w Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie. 03.08.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargProjekt i Budowa Układu podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie. 21.08.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzła cieplnego przy ul. Rydla 6 w Szczecinie 08.07.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego i kanalizacji teletechnicznej w bud. A przy ul. Do Rajkowa, Śliwkowa w Szczecinie 08.07.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozdzielenie węzła grupowego ul. Małopolska 57 etap II 07.07.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzła cieplnego i przyłącza do budynku nr B2 przy ul. Głowackiego 19-29 02.07.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego bud C przy ul. Flaminga w Szczecinie 29.06.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozdzielenie grupowego węzła cieplnego, budowa przyłącza, węzłów i kanalizacji teletechnicznej przy ul. F. Szarego 1 – Etap II 03.07.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowe wykonanie w okresie półrocznym prac odtworzeniowych nawierzchni po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Serwis Sp. z o.o. na terenie Szczecin 22.06.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa trzech węzła cieplnego, TME ul. Racibora 61 w Szczecinie 25.06.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach SEC Sp. z o.o. 09.06.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana zużytych podkładów kolejowych w CR Dąbska 10.06.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetarg„Budowa przyłącza ciepłowniczego i kanalizacji teletechnicznej, etap II część 1, Apartamenty Warszewo, ul. Duńska w Szczecinie”. 12.06.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWybór operatora GSM 2020/2022 03.06.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzebudowa trzech kotłowni gazowych w Szczecinie należących do SEC F Sp. z o.o. w formie „zaprojektuj i wybuduj" 05.06.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostarczenie licencji Office365 22.05.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargNaprawa elewacji komory S25 położonej przy ogrodzeniu szpitala Arkońska w Szczecinie 21.05.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina 12.05.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana górnej sekcji pęczka konwekcyjnego w kotle WR-25-014M nr K2 w Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie 16.04.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie projektu budowlanego i instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach sanitarnych CR Dąbska w Szczecinie 20.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, drogowej i telekomunikacyjnej na rzecz SEC Sp. z o.o., podczas realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i remontów obiektów budowlanych oraz prac ciepłowniczych na terenie miasta Szczecina 13.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie usługi sprzątania w biurowcu Lastadia na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 16.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie usługi sprzątania, dozorowania i utrzymania terenów zielonych w obiektach Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o 17.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa i montaż automatycznej bramy wjazdowej na teren wiaty magazynowej w CR Marlicza w Szczecinie 10.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła cieplnego w budynku A, ul. Chmielewskiego w Szczecinie 18.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargNaprawa płaszcza sieci napowietrznej DN 700 przy ul. Witkiewicza w Szczecina 11.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła cieplnego ul. Kresowa - Bandurskiego w Szczecinie 03.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie w okresie rocznym badań nieniszczących spoin metodą ultradźwiękową na sieciach i przyłączach cieplnych na rzecz SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina 05.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargObsługa geodezyjna inwestycji i remontów dla potrzeb SEC Sp. z o.o. 04.03.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, drogowej i telekomunikacyjnej na rzecz SEC Sp. z o.o., podczas realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i remontów obiektów budowlanych oraz prac ciepłowniczych na terenie miasta Szczecina 25.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła cieplnego, Mak Dom, ul. Ostoi - Zagórskiego w Szczecinie”. (ETAP I budynki A;B) 27.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła cieplnego, STR, ul. Wielka Odrzańska w Szczecinie 14.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 2 przy ul. Lewandowskiego – Budnex w Szczecinie 17.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Śląskiej 26 w Szczecinie 18.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSerwis półroczny i roczny zakładowego punktu dystrybucji paliw znajdującego się na terenie CR Dąbska w Szczecinie 29.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa comiesięczna mleka dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie 24.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego na rok 2020 dla CR Dąbska 20.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej/Ukośnej do Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie wraz z układem wymiennikowni 05.02.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Panieńskiej w Szczecinie 20.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOFERTA ROCZNA NA DOSTAWĘ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA SEC Sp. z o.o. w 2020 r. 12.12.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Zakładowej (Modehpolmo) w Szczecinie 25.11.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargLegalizacja i naprawa układów rozliczeniowo-pomiarowych w 2020 r. 27.11.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Akwarelowej (bud. nr 16) w Szczecinie 22.11.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w Centrum Handlowym przy ul. Mieszka I-go w Szczecinie 18.11.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy ciepłowniczych, kanalizacji teletechnicznej oraz trójfunkcyjnego węzła cieplnego - Szkoła ul. Kredowa w Szczecinie 12.11.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargZakup urządzeń Fortigate 31.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPosiłki regeneracyjne dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbska 36 w Szczecinie 28.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzłów cieplnych w budynku Hanza Tower przy al. Wyzwolenia w Szczecinie 31.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w budynku przy ul. Tenisowej bud. 4 w Szczecinie 30.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzłów cieplnych w budynkach A1, A2, A3, A4, C ul. Królewskiego (Modehpolmo) w Szczecinie 25.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Podgórnej 64 w Szczecinie 28.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w budynku A3 przy ul. Kusocińskiego (Siemaszko) w Szczecinie 25.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzebudowa kotłowni gazowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Gorzowskiej 25 w Strzelcach Krajeńskich 28.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa chemikaliów na potrzeby pracy stacji uzdatniania wody w Ciepłowni Rejonowej „Marlicza” przy ul. Marlicza 27 w Szczecinie 21.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa trzech węzłów cieplnych wraz z przyłączami ul. Piłsudskiego 3 i 5 oraz Mickiewicza 60B w Dębnie 17.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Duńskiej w Szczecinie 15.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego przy ul . A. Krzywoń 15 w Szczecinie 07.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont główny i serwis jednostki kogeneracyjnej w Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka przy ul. Sąsiedzkiej 2 w Szczecinie 10.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowa obsługa kotłowni gazowych w Świnoujściu i Międzyzdrojach 27.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Chmielewskiego bud. A w Szczecinie 24.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza, węzła cieplnego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Czackiego 3 w Szczecinie 20.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzebudowa instalacji odpylania spalin kotłów WR-25 nr K1, K2 i K3 w Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie 31.01.2020 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargProjekt i wykonanie makiety systemu ciepłowniczego SEC Sp. z o.o. o wymiarach ok. 2 x 2 m. na mapie Szczecina 17.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont główny i serwis jednostki kogeneracyjnej w Ciepłowni Rejonowej „Sąsiedzka” przy ul. Sąsiedzkiej 2 w Szczecinie 03.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa ,,pod klucz’’3 węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Paderewskiego 1-4,5-8,9-12 w Słubicach wraz z montażem 04.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego przy ul. Parkowej 61 w Szczecinie 30.08.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 29 w Szczecinie 28.08.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła cieplnego ul. Kresowa - Bandurskiego w Szczecinie 26.08.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont główny i serwis jednostki kogeneracyjnej w Ciepłowni Rejonowej „Sąsiedzka” przy ul. Sąsiedzkiej 2 w Szczecinie 03.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Floriana Szarego 1 w Szczecinie 26.08.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 2 04.10.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargZakup i wdrożenie aplikacji do przydziału i rozliczania zadań dla brygad SEC Serwis 02.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrace projektowo-dokumentacyjne związane z wykonaniem studni głębinowej na terenie CR Dąbska w Szczecinie 06.09.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych i kanalizacji teletechnicznej, Modehpolmo ul. Królewskiego w Szczecinie 27.08.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego ul. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie 12.08.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła cieplnego ul. Śląska 50 w Szczecinie 08.08.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOganizacja Imprezy Mikołajkowej 2019 31.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego w budynku przy ul. Nastrojowej – bud.4 w Szczecinie 19.08.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego przy ul. Koszarowej 27 w Szczecinie 26.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzła cieplnego w budynku L4 ul. Panoramiczna 8,9 w Szczecinie 25.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont obmurzy kotłów K1, K2 i K3 w Ciepłowni Rejonowej Dąbska w Szczecinie 22.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i przeniesienie węzła do budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Szczecinie 19.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego przy ul. Śląskiej 9-11 w Szczecinie 12.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana dolnej części ekranu przedniego w kotle WR-25 nr K3 w Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie 10.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana kotła gazowego w kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 1F na Bezrzeczu w formule "zaprojektuj i wybuduj" 03.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w budynku B5 przy ul. Polskich Marynarzy (Modehpolmo) w Szczecinie 05.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana trójników preizolowanych na magistrali ciepłowniczej 2xDn400mm wraz z zaworami preizolowanymi na odrzucie od ww. magistrali przy ul. Przelotowej w Szczecinie 04.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa sześciu węzłów cieplnych i przyłączy do budynków na terenie Stoczni ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie 01.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargZakup i wdrożenie aplikacji do przydziału i rozliczania zadań dla brygad SEC Serwis 24.06.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowy kotłowni gazowej w budynku nr 101 przy ul. Kalinowej 37 w Szczecinie 19.06.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego ul. Mazurska 19A w Szczecinie 14.06.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa basenu spustowego przy ulicy Wierzbowej w Szczecinie 14.06.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch kotłów typ WR25-14M w CR Dąbskiej w celu ograniczenia ich mocy cieplnej 02.07.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie ekspertyzy technicznej budynku wiaty magazynowej przy ul. Marlicza 29 w Szczecinie 10.06.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej 11.06.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa basenu spustowego przy ulicy Wierzbowej w Szczecinie 03.06.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego w budynku PUM ul. Piotra Skargi 15 w Szczecinie 28.05.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina 30.05.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargUsługa doradcza dot. opracowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa źródła kogeneracyjnego na terenie lewobrzeżnej części Szczecina 14.05.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemontu obmurzy kotłów K1, K2 i K3 w Ciepłowni Rejonowej Dąbska w Szczecinie 22.05.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzegląd obiektów budowlanych należących do SEC Sp. z o.o. 26.04.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargŚwiadczenie usługi w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania, a także stałej konserwacji lokalnych systemów alarmowych w budynkach należących do SEC Sp. z o.o. w Szczecinie 17.04.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego do budynków L3,L4 ul. Panoramiczna - Krasińskiego w Szczecinie 09.04.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPodział działki 2/1 obręb 4147 na terenie CR Dąbska 25.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza telekomunikacyjnego "pod klucz" w budynku przy ul. Kormoranów 41a w Szczecinie 22.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywny zakup i dostawa materiałów preizolowanych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na okres 1 roku 22.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie w okresie rocznym badań nieniszczących spoin metodą ultradźwiękową na sieciach i przyłączach cieplnych na rzecz SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina 19.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie usługi sprzątania, dozorowania i utrzymania terenów zielonych w obiektach Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 15.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie usług sprzątania w biurowcu Lastadia na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 14.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostarczenie licencji Office365 13.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków I,II,III ul. Małe Błonia ( Harizon) w Szczecinie 06.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków na osiedlu przy ul. Fregaty w Szczecinie 14.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonania na rzecz SEC Sp. z o.o. projektów kanalizacji teletechnicznej, ułożonej wzdłuż odcinków sieci ciepłowniczych na terenie miasta Szczecin 04.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargObsługa geodezyjna inwestycji i remontów dla potrzeb SEC Sp. z o.o. 01.03.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego Ostrowska Park bud. 52-56 w Szczecinie 14.02.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargZakupy informatyczne 11.02.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych i węzła cieplnego pl. Kilińskiego 3 w Szczecinie 08.02.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego przy ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie 13.02.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej 04.02.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego na rok 2019 dla CR Dąbska w Szczecinie 23.01.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 100 kWp na terenie CR-Dąbska w Szczecinie 21.01.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowania wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla CR Dąbska - redukcja mocy zainstalowanej 21.12.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kWp na terenie Ciepłowni Rejonowej „Dąbska 03.01.2019 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSerwis jednostki kogeneracyjnej w Elektrociepłowni Rejonowej „Sąsiedzka” przy ul. Sąsiedzkiej 2 w Szczecinie 17.12.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. przez rok czasu, tj. od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 06.12.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOferta roczna na dostawę armatury i urządzeń dla SEC Sp. z o.o. na rok 2019 07.12.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargZaproszenie dot. Budowa przyłączy przy ul. Małopolska 56, 57 i al. Wyzwolenia 8-10 oraz węzła przy al. Wyzwolenia 8-10 w Szczecinie 21.11.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargLegalizacja i naprawa układów rozliczeniowo-pomiarowych w 2019 r. 23.11.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzeprowadzenie inwentaryzacji opału na składowisku CR Dąbska w Szczecinie 16.11.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie zagospodarowania terenu dla dz. nr 34/3 obręb 3203 wraz z infrastrukturą techniczną i liniową dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polickiej w Szczecinie na dz. 34/3, 34/4, 41/1 obręb 3203 oraz na dz. nr 50/1, 50/2 obręb 3004 13.11.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPosiłki regeneracyjne dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie 26.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła cieplnego do CAL przy ul. Krzemiennej / Sąsiedzkiej w Szczecinie 26.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa comiesięczna mleka dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie 22.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie i wymiana rozdzielnicy RD potrzeb własnych CR Dąbska należącej do SEC Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 w Szczecinie 15.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowy przyłącza ciepłowniczego w budynku przy ul. Waryńskiego 17 w Szczecinie 17.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzła cieplnego w SP 10, basen przy ul. Kr. Kazimierza 63 w Szczecinie 15.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych w budynkach przy ul. Łokietka 1,3,4,5 w Szczecinie 10.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa chemikaliów na potrzeby pracy stacji uzdatniania wody w Ciepłowni Rejonowej „Marlicza” przy ul. Marlicza 27 w Szczecinie 09.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargAktuarialna wycena rezerw na świadczenia pracownicze na dzień bilansowy 31/12/2018. Wycena zgodnie z MSR nr 19”R" 19.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa kotłowni gazowej zespołu dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Łukasińskiego (dz. nr 7/4) w Szczecinie 05.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego osiedle Małe Błonia w Szczecinie 05.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego w budynku przy ul. Janickiego 33 w Szczecinie 03.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie 01.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku D przy ul. Sosabowskiego w Szczecinie 12.10.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Królewicza Kazimierza 1, 2-2e w Szczecinie 17.09.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Pocztowej 16 i 17 of. w Szczecinie 27.08.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargMontaż przepustnic DN 900 na sieci przy ul. Chmielewskiego 17.08.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa kotłowni gazowej dla dwóch obiektów przy ul. Irysowej 8a i Irysowej 9 a, b, c w Szczecinie. 14.08.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie mapy do celów projektowych terenu dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie CR Dąbska zlokalizowanej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie". 03.08.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOferta na węgiel w sezonie 2019 dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 24.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i drogowej podczas realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i remontów obiektów budowlanych oraz prac ciepłowniczych w pasie drogowym na rzecz SEC sp. z o.o., na terenie miasta Szczecina 20.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemontu konstrukcji żelbetowej tunelu nawęglania na terenie CR Dąbska w Szczecinie 24.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzebudowa systemu zasilania i sterowania pracą suwnicy na terenie CR Dąbska 31.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla CR Marlicza (Benesza) - dostosowanie do konkluzji BAT 19.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie opinii geotechnicznej dotyczącej podłoża farmy fotowoltaicznej na terenie CR Dąbska w Szczecinie 17.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie robót remontowych na podporach sieci napowietrznej dn700 na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 13.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem na terenie Szczecina 11.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargMontaż czujników przepełnienia i stanu minimalnego w zbiorniku oleju napędowego punktu dystrybucji paliw CR Dąbska 13.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargModernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Cyryla i Metodego 9, 9a w Szczecinie 05.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku nr 5 przy ul. Polskich Marynarzy w Szczecinie 06.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku B1 przy al. Piastów 40C w Szczecinie 06.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont konstrukcji żelbetowej tunelu nawęglania na terenie CR Dąbska w Szczecinie 03.07.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie robót remontowych na podporach sieci napowietrznej dn700 na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 29.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Kołłątaja 26 i 27 oraz ul. Druckiego – Lubeckiego 11 w Szczecinie 26.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych: w CR Dąbska, CR Marlicza, CR Sąsiedzka i gazowych kotłowniach lokalnych należących do SEC F Sp. z o.o., SEC G Sp. z o.o. i SEC H Sp. z o.o. w Szczecinie 25.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych i dwóch węzłów cieplnych w budynkach A, A1 ul. Flaminga w Szczecinie 20.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont basenu spustowego przy ul. Ustowskiej w Szczecinie 20.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina 13.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. w Szczecinie 06.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego do granicy działki - osiedle SGI ul. Warcisława w Szczecinie 12.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOferta na węgiel w sezonie 2018 dla SEC Energia Sp. z o.o. 29.05.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa kotłowni gazowej w budynku 102 przy ul. Kalinowej 39 w Szczecinie 04.06.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego w budynku przy ul. Kr. Kazimierza 1-2E (działka 15/15 obr. 3012) w Szczecinie 24.05.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku SUW i trafostacji w CR Dąbska 17.05.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKonwersja systemu SAP ERP do SAP S4/HANA 30.05.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy do budynków przy ul. Reduty Ordona 85 a-d, 87-89 i ul. Witkiewicza 21 w Szczecinie 08.05.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont pomieszczeń w CR Dąbska 07.05.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłączy ciepłowniczych oraz dwóch węzłów cieplnych w budynkach E i F przy ul. Dembowskiego w Szczecinie 23.04.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSerwis półroczny i roczny zakładowego punktu dystrybucji paliw znajdującego się na terenie CR Dąbska 26.04.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie na rzecz SEC Sp. z o.o. projektów kanalizacji teletechnicznej, ułożonej wzdłuż odcinków sieci ciepłowniczych na terenie miasta Szczecin 13.04.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa kotłowni gazowej w budynku 103 przy ul. Maciejkowej 27 w Szczecinie. 30.03.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostarczenie licencji Office365. 27.03.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie usługi sprzątania w biurowcu Lastadia na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie. 20.03.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargUmowa na czyszczenie kotłów wysokoparametrowych, kanalizacji i osadnika w CR Dąbska. 21.03.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana oświetlenia na terenie Ciepłowni Rejonowej Dąbska przy ul. Dąbska 36 w Szczecinie oraz Ciepłowni Rejonowej Marlicza przy ul. Marlicza 27 w Szczecinie. 16.03.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie usługi sprzątania, dozorowania i utrzymania terenów zielonych w obiektach Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. 16.03.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa kotłowni gazowo-olejowej w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Polickiej w Szczecinie. 15.03.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargObsługa geodezyjna inwestycji i remontów dla potrzeb SEC Sp. z o.o. 01.03.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie projektu budowlano-wykonawczego przyłączy do budynków A i B przy ul. Sadowskiego oraz do budynku przy ul. Łukasińskiego 33 w Szczecinie. 26.02.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywny zakup i dostawa materiałów preizolowanych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na okres 1 roku. 28.02.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana elementów odpylaczy cyklonowych zainstalowanych na instalacji oczyszczania spalin w Ciepłowni Rejonowej Dąbska przy ul. Dąbskiej 36. 28.02.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną i liniową dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polickiej dz.nr 34/3 obręb 3203 w Szczecinie. 05.02.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego. 29.01.2018 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie mapy do celów projektowych w rejonie ul. Ostrowskiej w Szczecinie. 12.12.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOferta roczna na dostawę armatury i urządzeń dla SEC Sp. z o.o. na rok 2018. 15.12.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa zaplecza szatniowego w istniejącym budynku operatorów sprzętu ciężkiego na terenie CR Dąbska. 07.12.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie rocznego przeglądu budowlanego 29 obiektów położonych na terenie Szczecina będących na stanie SEC Sp. z o.o. 04.12.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych ul. Południowa (MULTI PROJEKT) w Szczecinie. 04.12.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie. Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRoczny serwis jednostki kogeneracyjnej w Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie. 05.12.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie mapy do celów projektowych w rejonie ulic Polickiej i Szosy Polskiej w Szczecinie. 17.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargLegalizacja i naprawa układów rozliczeniowo-pomiarowych w 2018 r. 24.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych i higienicznych, dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. przez rok czasu, tj. od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 24.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w budynku przy ul. Barnima 20 w Szczecinie. 13.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego pl. Ofiar Katynia 1 w Szczecinie. 09.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa ciepłowni opalanej gazem ziemnym w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Polickiej w Szczecinie. 14.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego w budynku przy ul. Bogusława X 11 w Szczecinie. 02.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargAudyt bezpieczeństwa informatycznego. 15.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOdtworzenie płyty betonowej placu składowania żużla na terenie CR Dąbska przy ul. Dąbska 36 w Szczecinie. 02.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa comiesięczna mleka dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie. 26.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPosiłki regeneracyjne dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie. 24.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie. 03.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400mm w rejonie ulic Chłopskiej i Kolorowych Domów na osiedlu Bukowym w Szczecinie. 02.11.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie badań geologicznych dla rejonu projektowanej sieci ciepłowniczej (ok. 1 km) zlokalizowanej na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. 13.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych i węzła cieplnego pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie. 10.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie. 11.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa chemikaliów na potrzeby pracy stacji uzdatniania wody w Ciepłowni Rejonowej przy ul. Benesza 27 w Szczecinie. 10.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzłów cieplnych w budynku przy ul. Niepodległości 26/Tkacka. 11.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych w budynkach 3 i 4 przy ul. Kusocińskiego (Budnex) w Szczecinie. 13.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWybór operatora GSM 2017. 06.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzewóz węgla z Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie do kotłowni w Moryniu i w Chociwlu. 05.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie wtórnika w rejonie ulic Duńskiej i Szczecińskiej w Szczecinie. 06.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa i dostawa kotłowni kontenerowej. 10.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargProjekt budowlano wykonawczy konstrukcji żelbetowej wokół kraty zasypowej tunelu nawęglania na terenie CR Dąbska. 06.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSprzedaż rur pochodzących z demontażu sieci parowej DN300. 05.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie rozdzielenia istniejącego węzła cieplnego na dwa przy ul. Kapitańskiej 5 w Szczecinie. 27.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wilków Morskich 8 w Szczecinie. 26.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy do pięciu budynków przy ul. Warcisława w Szczecinie. 25.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Dn200, Dn125, Dn100, Dn80, Dn65, Dn50 wraz z węzłami cieplnymi przy ul. Szosa Polska, Policka w Szczecinie. 15.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Jagiełły 23a w Szczecinie. 18.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie mostu bezprzewodowego w sieci LAN dla SEC Szczecin (radiolinia). 20.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie. 03.10.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie rozbudowy instalacji monitoringu przemysłowego na terenie i obiektach CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie. 19.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej dla układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz wykonaniem komór ciepłowniczych. 22.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej. 06.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w budynku B10 przy ul. Tenisowej w Szczecinie 06.09.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Szymanowskiego 5 w Szczecinie. 31.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w budynku nr 4 i 5 ul. Gen. Maczka w Szczecinie 25.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kostki Napierstkiego 6b w Szczecinie 25.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie mapy do celów projektowych (wtórnika) rejonu projektowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przelotowej i Sąsiedzkiej w Szczecinie 22.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargNaprawa konstrukcji żelbetowej tunelu nawęglania w okolicy zasobników zasypowych na terenie „CR Dąbska” ul. Dąbska 36 w Szczecinie. 22.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargObsługa należących do SEC G Sp. z o.o. dwóch lokalnych kotłowni węglowych zlokalizowanych w miejscowościach Chociwel i Moryń. 25.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzebudowa przyłączy cieplnych w rejonie ul. Floriana Szarego w Szczecinie. 09.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa dwóch kotłowni gazowych ul. Maciejkowa 29 w Szczecinie i przy ul. Sympatycznej w Warzymicach. 08.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach socjalnych na II piętrze w budynku CR Benesza w Szczecinie. 04.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie remontu pięciu komór na terenie Szczecina. 03.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Bronowickiej w Szczecinie. 01.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie trzech wtórników wraz z badaniem stanu władania rejonu projektowanej sieci ciepłowniczej dla zadań związanych z rozdzieleniem węzłów grupowych. 28.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa sieci, przyłączy cieplnych oraz węzła cieplnego przy ul. Nastrojowej 1-3. 02.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie. 04.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy i węzłów w budynkach 203 i 204 przy ul. Potulickiej 20 c i f w Szczecinie. 26.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Dn200, Dn125, Dn100, Dn80, Dn65, Dn50 wraz z węzłami cieplnymi przy ul. Szosa Polska, Policka w Szczecinie. 02.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana izolacji termicznej rurociągów napowietrznych na rurociągach o średnicy 2x DN 32, 100, 200,250,600,800mm zgodnie z załączonymi STWiORB. 26.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie prac montażowych przy wymianie dwóch niskoparametrowych kotłów węglowych w kotłowni przy ul. Odrzańskiej 19 w Moryniu. 21.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWymiana stropodachu w magazynie opału w kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 1 w Chociwlu. 20.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Dn200, Dn65,Dn50 wraz z węzłem cieplnym oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Polickiej w Szczecinie. 02.08.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa pomostu rozładunkowego przy budynku głównym CR Dąbska w Szczecinie. 19.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie. 14.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie kanalizacji odwadniającej komin oraz wymiana kanalizacji sanitarnej CR Dąbska. 21.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOczyszczenie, malowanie konstrukcji oraz zabudowa dolnej części estakady nawęglania CR Dąbska w Szczecinie. 14.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami inwestycyjnymi w zakresie budowy sieci światłowodowej. 11.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Dn200, Dn125, Dn100, Dn80, Dn65, Dn50 wraz z węzłami cieplnymi przy ul. Szosa Polska, Policka w Szczecinie. 11.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa dwóch niskoparametrowych kotłów węglowych z podajnikiem szufladowym do kotłowni w Moryniu. 04.07.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych do budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej 35 w Szczecinie. 26.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzebudowa trzech kotłowni gazowych w Szczecinie należących do SEC F Sp. z o.o. 28.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDemontaż nieczynnego rurociągu parowego na terenie EC Portowa w Szczecinie. 23.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargModernizacja węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Jodłowej 11 i 3-go Maja 26 w Szczecinie. 20.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i drogowej podczas realizacji zadań na rzecz SEC Sp. z o.o., na terenie miasta Szczecina. 19.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza do budynku szkoły SP10 hala basenu ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie. 09.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku L2 Panoramika - Ronson ul. Krasińskiego w Szczecinie. 20.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie kanalizacji odwadniającej komin CR Dąbska. 19.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina. 19.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych w budynkach A – C3 przy ul. Popiełuszki w Szczecinie. 06.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa kotłowni gazowej oraz zaprojektowanie i budowa sieci ciepłowniczej niskich parametrów w ramach V etapu inwestycji Warszewo Przylesie w Szczecinie. 09.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie w okresie rocznym badań nieniszczących spoin metodą ultradźwiękową na sieciach i przyłączach cieplnych na rzecz SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina. 09.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku D - SGI ul. Raginisa w Szczecinie. 30.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w rejonie ulic Boh. Getta Warszawskiego 15 i 18, Jagiellońska 81 oficyna i al. Piastów 71 oficyna w Szczecinie. 24.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargNa wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem na terenie Szczecina. 25.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza do budynku przy ul. Wawrzyniaka 6r w Szczecinie. 19.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła cieplnego w budynku przy ul. Janickiego 26 w Szczecinie. 22.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWdrożenie modułu bilingowego oraz obiegu spraw i dokumentu w SAP. 02.06.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOpracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina 19.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargMalowanie komina w Ciepłowni Rejonowej „Benesza” w Szczecinie 17.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych w rejonie ul. Korzeniowskiego / Plac Batorego w Szczecinie - Etap 1 12.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRemont komina CR Dąbska w Szczecinie 15.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza ciepłowniczego oraz modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie 16.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargModernizacja węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Romera 5 i 26-go Kwietnia 3 w Szczecinie 08.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie węzła cieplnego w budynku B2 przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie 28.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie na rzecz SEC Sp. z o.o., projektów kanalizacji teletechnicznej, ułożonej wzdłuż odcinków sieci ciepłowniczych na terenie miasta Szczecina 26.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa pomostu rozładunkowego przy budynku głównym CR Dąbska w Szczecinie 28.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie 20.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłączy ciepłowniczych oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Potulickiej 6 w Szczecinie 20.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargMontaż wyciągu oparów w CR Benesza. 27.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych w rejonie ul. Korzeniowskiego / Plac Batorego w Szczecinie - Etap 1. 21.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina. 12.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza do budynku przy ul. Kr. Jadwigi 39 w Szczecinie. 11.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa ok. 300 m3 oleju napędowego grzewczego (ekoterm plus) na potrzeby kotłowni olejowej przy ul. Benesza 27 w Szczecinie. 05.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOczyszczenie, malowanie konstrukcji oraz zabudowa dolnej części estakady nawęglania CR Dąbska w Szczecinie. 15.05.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargMontaż wyciągu oparów w CR Benesza. 30.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa pomostu rozładunkowego przy budynku głównym CR Dąbska w Szczecinie. 07.04.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawę 2 kpl. pokładów rusztowych typ RTP do Ciepłowni Rejonowej Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie. 20.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDemontaż i utylizacja nieczynnych transformatorów energetycznych znajdujących się w budynku stacji transformatorowej CR-Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie. 15.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych w budynkach C i D ul. Dembowskiego dz. 11/4 obręb 3205 w Szczecinie. 16.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa kotłowni gazowej w ramach IV etapu inwestycji Ostoja Warzymice w Warzymicach. 17.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie badania szczelności sieci ciepłowniczych położonych w części lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Szczecina. 09.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie usługi sprzątania, dozorowania i utrzymania terenów zielonych w obiektach Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. 14.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie usługi sprzątania w biurowcu Lastadia na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie. 14.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargŚwiadczenie usług prawniczych (doradztwo) przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na rzecz SEC Sp. z o.o. 07.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza do budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Szczecinie. 28.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBadania marketingowe. 03.03.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Koszarowej 26 w Szczecinie. 15.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargObsługa geodezyjna inwestycji i remontów dla potrzeb SEC Sp. z o.o. 16.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego. 15.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie i dostawa odżużlaczy zgrzebłowych w Ciepłowni Rejonowej Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie. 16.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku C przy ul. Raginisa w Szczecinie. 08.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczych przebiegających na terenie Śródmieścia w Szczecinie. 10.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie sieci i przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie. 03.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa materiałów i wykonanie sieci w technologii kabla ciepłowniczego wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie. 03.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargBudowa przyłącza i węzła w budynku B7 przy ul. Gen. S. Maczka w Szczecinie. 31.01.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie na rzecz SEC Sp. z o.o., w okresie 12 miesięcy, rozbudów węzłów cieplnych o moduły ciepłej wody użytkowej i/lub o moduł wentylacji na terenie miasta Szczecina. 03.02.2017 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargRoczny serwis jednostki kogeneracyjnej w Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie. 29.12.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywny zakup i dostawa artykułów papierniczych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 28.12.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargModernizacja i wdrożenie kolejnych modułów zintegrowanego systemu w SAP ERP. 29.12.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargOferta roczna na dostawę armatury i urządzeń dla SEC Spółka z o.o. w 2017 roku. 15.12.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie rocznego przeglądu budowlanego 35 obiektów położonych na terenie Szczecina będących na stanie SEC Sp. z o.o. 30.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Na Skarpie 5 w Szczecinie. 29.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargKonwersja danych w bazach SAP na unicode. 23.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. przez rok czasu, tj. od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 24.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargAudyt Certyfikujący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy OHSAS 18001. 18.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargSukcesywny zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla SEC Sp. z o.o. przez rok czasu, tj. od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku. 18.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonywanie legalizacji i bieżących sprawdzeń ciepłomierzy dla potrzeb SEC Sp. z o.o. w Szczecinie. 21.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego przy ul. Jesiennej 12 w Szczecinie 10.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargPrzeprowadzenie kontroli stanu technicznego kotłów w kotłowniach lokalnych należących do SEC F i SEC G z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej. 10.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargWykonanie połączenia radiowego między Zbożowa – Dąbska dla SEC Szczecin. 14.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
przetargDostawa comiesięczna mleka dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie. 03.11.2016 Szczecińska Energetyka Cieplna
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry