Świadczenie usług w zakresie transportu miału węgla brunatnego oraz produktów spalania w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, kod 10 08 80 w sezonie grzewczym 2022/2023

Spółka:

SEC Zgorzelec

Termin składania ofert mija:

16.09.2022, 11:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zaproszenie

07.09.2022

Pobierz plik