Samorząd

Samorząd

Jednym z kierunków naszego działania jest rozwój działalności ciepłowniczej w północno-zachodniej Polsce oraz zwiększanie potencjału energetycznego na tym obszarze. Aktywnie uczestniczymy w procesach prywatyzacyjnych – od wsparcia samorządów w zakresie przygotowania tego procesu, poprzez udział w konkursach przygotowanych przez samorządy, na inteligentnym zarządzaniu kończąc. Wszystko to we współpracy z przedstawicielami lokalnych struktur.

Pierwsze procesy prywatyzacyjne

Pierwsze procesy prywatyzacyjne

przedsiębiorstw ciepłowniczych rozpoczęły się w roku 2008. Do chwili obecnej sprywatyzowanych zostało siedem przedsiębiorstw: sześć z woj. zachodniopomorskiego oraz jedno z woj. lubuskiego.

Z zawartych w umowach prywatyzacyjnych

Z zawartych w umowach prywatyzacyjnych

zobowiązań modernizacji infrastruktury dla podniesienia jakości i wydajności produkcji oraz dostaw ciepła, w większości przypadków zostały wykonane jeszcze przed umownym terminem, ze średnią nadwyżką 30% ponad zakładane zobowiązania.

Niezależnie jednak od zobowiązań

Niezależnie jednak od zobowiązań

prywatyzacyjnych inwestujemy dodatkowe środki w infrastrukturę ciepłowniczą pozyskanych spółek. Do końca 2019 roku 
zainwestowana we wszystkich siedmiu spółkach kwota wyniosła prawie 50 mln zł.

Otwieramy się

Otwieramy się

także na nowe rejony Polski. W listopadzie 2019 r. do naszej grupy dołączyły dwie kolejne spółki, w tym jedna z woj. pomorskiego.

SEC uczestniczy

SEC uczestniczy

także w budowie kotłowni gazowych oraz układów kogeneracyjnych. Ciepło ze źródeł lokalnych (ciepłownie gazowe) proponowane jest właścicielom i inwestorom posiadającym nieruchomości zlokalizowane poza zasięgiem sieci ciepłowniczej lub w miastach, w których nie ma centralnego systemu ciepłowniczego.

Spółki Grupy budują

Spółki Grupy budują

własne ciepłownie lub kupują istniejące. Inwestor zyskuje stabilnego, doświadczonego w branży ciepłowniczej partnera, nie ponosi nakładów inwestycyjnych, kosztów utrzymania i konserwacji źródła ciepła, a jedynie płaci za zużyte ciepło.

Zapraszamy

Zapraszamy

do kontaktu i skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu specjalistów.