{favicon}
SEC

Zamówienia publiczne SEC Barlinek

Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św. Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej w Barlinku.

SEC Barlinek - Termin składania ofert mija: 12.04.2017

Zobacz zamówienia publiczne w pozostałych spółkach >