{favicon}
SEC

Podstawowe informacje o SEC Dębno

SEC Dębno Sp. z o.o.,
ul. Waryńskiego 48A, 74-400 Dębno,
KRS 57948, NIP 597-000-27-75,
kapitał zakładowy 3.257.000 zł.

Udziałowcy:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 100%

Zarząd SEC Dębno Sp. z o.o.

Stanisław Łokietek

prezes zarządu

Zarząd jednoosobowy, odpowiada za infrastrukturę, obsługę sprzedaży, w tym pozyskiwanie nowych klientów oraz politykę personalną. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej we Wrocławiu.