{favicon}
SEC

Podstawowe informacje o SEC Łobez

SEC Łobez Sp. z o.o.,
ul. Magazynowa 16, 73-150 Łobez,
KRS 291324, NIP 253-027-11-27,
kapitał zakładowy 5.008.000,00 zł.

Udziałowcy:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 100%

Zarząd SEC Łobez Sp. z o.o.

Ryszard Sola

prezes zarządu

Zarząd jednoosobowy, odpowiada za infrastrukturę, obsługę sprzedaży, w tym pozyskiwanie nowych klientów oraz politykę personalną. Mgr inż. mechanik, Politechnika Szczecińska, studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej - Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i auditing energetyczny, Uniwersytet Szczeciński - Prawo samorządowe i administracyjne.