{favicon}
SEC

Podstawowe informacje o SEC Słubice

SEC Słubice Sp. z o.o.,
ul. Folwarczna 1B, 69-100 Słubice,
KRS 393260, NIP 598-16-27-562,
kapitał zakładowy 5.000.000,00 zł.

Udziałowcy:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 100%

Zarząd SEC Słubice Sp. z o.o.

Jacek Kostrzewski

prezes zarządu

Zarząd jednoosobowy, odpowiada za funkcjonowanie spółki, rozwój infrastruktury ciepłowniczej oraz politykę personalną. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.