{favicon}
SEC

Przetargi SEC Szczecin

news

Wykonanie robót remontowych na podporach sieci napowietrznej dn700 na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.06.2018

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Kołłątaja 26 i 27 oraz ul. Druckiego – Lubeckiego 11 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.06.2018

news

Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych: w CR Dąbska, CR Marlicza, CR Sąsiedzka i gazowych kotłowniach lokalnych należących do SEC F Sp. z o.o., SEC G Sp. z o.o. i SEC H Sp. z o.o. w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 25.06.2018

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych i dwóch węzłów cieplnych w budynkach A, A1 ul. Flaminga w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.06.2018

news

Remont konstrukcji żelbetowej tunelu nawęglania na terenie CR Dąbska w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.07.2018

news

Remont basenu spustowego przy ul. Ustowskiej w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.06.2018

news

Kompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 13.06.2018

news

Kompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 06.06.2018

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego do granicy działki - osiedle SGI ul. Warcisława w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 12.06.2018

news

Oferta na węgiel w sezonie 2018 dla SEC Energia Sp. z o.o.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.05.2018

news

Remont konstrukcji żelbetowej tunelu nawęglania na terenie CR Dąbska w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 07.06.2018

news

Budowa kotłowni gazowej w budynku 102 przy ul. Kalinowej 39 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 04.06.2018

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego w budynku przy ul. Kr. Kazimierza 1-2E (działka 15/15 obr. 3012) w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 24.05.2018

news

Wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku SUW i trafostacji w CR Dąbska

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 17.05.2018

news

Konwersja systemu SAP ERP do SAP S4/HANA

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 30.05.2018

news

Budowa przyłączy do budynków przy ul. Reduty Ordona 85 a-d, 87-89 i ul. Witkiewicza 21 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 08.05.2018

news

Remont pomieszczeń w CR Dąbska

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 07.05.2018

news

Wykonanie przyłączy ciepłowniczych oraz dwóch węzłów cieplnych w budynkach E i F przy ul. Dembowskiego w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 23.04.2018

news

Serwis półroczny i roczny zakładowego punktu dystrybucji paliw znajdującego się na terenie CR Dąbska

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.04.2018

news

Wykonanie na rzecz SEC Sp. z o.o. projektów kanalizacji teletechnicznej, ułożonej wzdłuż odcinków sieci ciepłowniczych na terenie miasta Szczecin

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 13.04.2018

news

Budowa kotłowni gazowej w budynku 103 przy ul. Maciejkowej 27 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 30.03.2018

news

Dostarczenie licencji Office365.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 27.03.2018

news

Wykonanie usługi sprzątania w biurowcu Lastadia na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.03.2018

news

Umowa na czyszczenie kotłów wysokoparametrowych, kanalizacji i osadnika w CR Dąbska.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 21.03.2018

news

Wymiana oświetlenia na terenie Ciepłowni Rejonowej Dąbska przy ul. Dąbska 36 w Szczecinie oraz Ciepłowni Rejonowej Marlicza przy ul. Marlicza 27 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 16.03.2018

news

Wykonywanie usługi sprzątania, dozorowania i utrzymania terenów zielonych w obiektach Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 16.03.2018

news

Budowa kotłowni gazowo-olejowej w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Polickiej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.03.2018

news

Obsługa geodezyjna inwestycji i remontów dla potrzeb SEC Sp. z o.o.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 01.03.2018

news

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przyłączy do budynków A i B przy ul. Sadowskiego oraz do budynku przy ul. Łukasińskiego 33 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.02.2018

news

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów preizolowanych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na okres 1 roku.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.02.2018

news

Wymiana elementów odpylaczy cyklonowych zainstalowanych na instalacji oczyszczania spalin w Ciepłowni Rejonowej Dąbska przy ul. Dąbskiej 36.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.02.2018

news

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną i liniową dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polickiej dz.nr 34/3 obręb 3203 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 05.02.2018

news

Sukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.01.2018

news

Wykonanie mapy do celów projektowych w rejonie ul. Ostrowskiej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 12.12.2017

news

Oferta roczna na dostawę armatury i urządzeń dla SEC Sp. z o.o. na rok 2018.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.12.2017

news

Budowa zaplecza szatniowego w istniejącym budynku operatorów sprzętu ciężkiego na terenie CR Dąbska.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 07.12.2017

news

Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego 29 obiektów położonych na terenie Szczecina będących na stanie SEC Sp. z o.o.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 04.12.2017

news

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych ul. Południowa (MULTI PROJEKT) w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 04.12.2017

news

Rozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija:

news

Roczny serwis jednostki kogeneracyjnej w Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 05.12.2017

news

Wykonanie mapy do celów projektowych w rejonie ulic Polickiej i Szosy Polskiej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 17.11.2017

news

Legalizacja i naprawa układów rozliczeniowo-pomiarowych w 2018 r.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 24.11.2017

news

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych i higienicznych, dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. przez rok czasu, tj. od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 24.11.2017

news

Budowa przyłącza i węzła w budynku przy ul. Barnima 20 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 13.11.2017

news

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego pl. Ofiar Katynia 1 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 09.11.2017

news

Budowa ciepłowni opalanej gazem ziemnym w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Polickiej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 14.11.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego w budynku przy ul. Bogusława X 11 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 02.11.2017

news

Audyt bezpieczeństwa informatycznego.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.11.2017

news

Odtworzenie płyty betonowej placu składowania żużla na terenie CR Dąbska przy ul. Dąbska 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 02.11.2017

news

Dostawa comiesięczna mleka dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.10.2017

news

Posiłki regeneracyjne dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 24.10.2017

news

Rozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.11.2017

news

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400mm w rejonie ulic Chłopskiej i Kolorowych Domów na osiedlu Bukowym w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 02.11.2017

news

Wykonanie badań geologicznych dla rejonu projektowanej sieci ciepłowniczej (ok. 1 km) zlokalizowanej na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 13.10.2017

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych i węzła cieplnego pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 10.10.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 11.10.2017

news

Dostawa chemikaliów na potrzeby pracy stacji uzdatniania wody w Ciepłowni Rejonowej przy ul. Benesza 27 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 10.10.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzłów cieplnych w budynku przy ul. Niepodległości 26/Tkacka.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 11.10.2017

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych w budynkach 3 i 4 przy ul. Kusocińskiego (Budnex) w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 13.10.2017

news

Wybór operatora GSM 2017.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 06.10.2017

news

Przewóz węgla z Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie do kotłowni w Moryniu i w Chociwlu.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 05.10.2017

news

Wykonanie wtórnika w rejonie ulic Duńskiej i Szczecińskiej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 06.10.2017

news

Budowa i dostawa kotłowni kontenerowej.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 10.10.2017

news

Projekt budowlano wykonawczy konstrukcji żelbetowej wokół kraty zasypowej tunelu nawęglania na terenie CR Dąbska.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 06.10.2017

news

Sprzedaż rur pochodzących z demontażu sieci parowej DN300.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 05.10.2017

news

Wykonanie rozdzielenia istniejącego węzła cieplnego na dwa przy ul. Kapitańskiej 5 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 27.09.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wilków Morskich 8 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.09.2017

news

Budowa przyłączy do pięciu budynków przy ul. Warcisława w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 25.09.2017

news

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Dn200, Dn125, Dn100, Dn80, Dn65, Dn50 wraz z węzłami cieplnymi przy ul. Szosa Polska, Policka w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija:

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Jagiełły 23a w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 18.09.2017

news

Wykonanie mostu bezprzewodowego w sieci LAN dla SEC Szczecin (radiolinia).

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.09.2017

news

Rozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.10.2017

news

Wykonanie rozbudowy instalacji monitoringu przemysłowego na terenie i obiektach CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 19.09.2017

news

Opracowanie dokumentacji projektowej dla układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz wykonaniem komór ciepłowniczych.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 22.09.2017

news

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 06.09.2017

news

Budowa przyłącza i węzła w budynku B10 przy ul. Tenisowej w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 06.09.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Szymanowskiego 5 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 31.08.2017

news

Budowa przyłącza i węzła w budynku nr 4 i 5 ul. Gen. Maczka w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 25.08.2017

news

Budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kostki Napierstkiego 6b w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 25.08.2017

news

Wykonanie mapy do celów projektowych (wtórnika) rejonu projektowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przelotowej i Sąsiedzkiej w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 22.08.2017

news

Naprawa konstrukcji żelbetowej tunelu nawęglania w okolicy zasobników zasypowych na terenie „CR Dąbska” ul. Dąbska 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 22.08.2017

news

Obsługa należących do SEC G Sp. z o.o. dwóch lokalnych kotłowni węglowych zlokalizowanych w miejscowościach Chociwel i Moryń.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 25.08.2017

news

Przebudowa przyłączy cieplnych w rejonie ul. Floriana Szarego w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 09.08.2017

news

Budowa dwóch kotłowni gazowych ul. Maciejkowa 29 w Szczecinie i przy ul. Sympatycznej w Warzymicach.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 08.08.2017

news

Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach socjalnych na II piętrze w budynku CR Benesza w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 04.08.2017

news

Wykonanie remontu pięciu komór na terenie Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.08.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Bronowickiej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 01.08.2017

news

Wykonanie trzech wtórników wraz z badaniem stanu władania rejonu projektowanej sieci ciepłowniczej dla zadań związanych z rozdzieleniem węzłów grupowych.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.07.2017

news

Budowa sieci, przyłączy cieplnych oraz węzła cieplnego przy ul. Nastrojowej 1-3.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 02.08.2017

news

Rozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 04.08.2017

news

Budowa przyłączy i węzłów w budynkach 203 i 204 przy ul. Potulickiej 20 c i f w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.07.2017

news

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Dn200, Dn125, Dn100, Dn80, Dn65, Dn50 wraz z węzłami cieplnymi przy ul. Szosa Polska, Policka w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 02.08.2017

news

Wymiana izolacji termicznej rurociągów napowietrznych na rurociągach o średnicy 2x DN 32, 100, 200,250,600,800mm zgodnie z załączonymi STWiORB.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.07.2017

news

Wykonanie prac montażowych przy wymianie dwóch niskoparametrowych kotłów węglowych w kotłowni przy ul. Odrzańskiej 19 w Moryniu.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 21.07.2017

news

Wymiana stropodachu w magazynie opału w kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 1 w Chociwlu.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.07.2017

news

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Dn200, Dn65,Dn50 wraz z węzłem cieplnym oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Polickiej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 02.08.2017

news

Budowa pomostu rozładunkowego przy budynku głównym CR Dąbska w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 19.07.2017

news

Rozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 14.07.2017

news

Wykonanie kanalizacji odwadniającej komin oraz wymiana kanalizacji sanitarnej CR Dąbska.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 21.07.2017

news

Oczyszczenie, malowanie konstrukcji oraz zabudowa dolnej części estakady nawęglania CR Dąbska w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 14.07.2017

Zobacz przetargi w pozostałych spółkach >