SEC

Przetargi SEC Szczecin

news

Dostawa dwóch niskoparametrowych kotłów węglowych z podajnikiem szufladowym do kotłowni w Moryniu.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 04.07.2017

news

Naprawa konstrukcji żelbetowej tunelu nawęglania w okolicy zasobników zasypowych na terenie „CR Dąbska” ul. Dąbska 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 06.07.2017

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej 35 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.06.2017

news

Przebudowa trzech kotłowni gazowych w Szczecinie należących do SEC F Sp. z o.o.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.06.2017

news

Demontaż nieczynnego rurociągu parowego na terenie EC Portowa w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 23.06.2017

news

Modernizacja węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Jodłowej 11 i 3-go Maja 26 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.06.2017

news

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i drogowej podczas realizacji zadań na rzecz SEC Sp. z o.o., na terenie miasta Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 19.06.2017

news

Budowa przyłącza do budynku szkoły SP10 hala basenu ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 09.06.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku L2 Panoramika - Ronson ul. Krasińskiego w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.06.2017

news

Wykonanie kanalizacji odwadniającej komin CR Dąbska.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 19.06.2017

news

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 19.06.2017

news

Wykonanie przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych w budynkach A – C3 przy ul. Popiełuszki w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 06.06.2017

news

Budowa kotłowni gazowej oraz zaprojektowanie i budowa sieci ciepłowniczej niskich parametrów w ramach V etapu inwestycji Warszewo Przylesie w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 09.06.2017

news

Wykonywanie w okresie rocznym badań nieniszczących spoin metodą ultradźwiękową na sieciach i przyłączach cieplnych na rzecz SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 09.06.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku D - SGI ul. Raginisa w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 30.05.2017

news

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w rejonie ulic Boh. Getta Warszawskiego 15 i 18, Jagiellońska 81 oficyna i al. Piastów 71 oficyna w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 24.05.2017

news

Na wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem na terenie Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 25.05.2017

news

Budowa przyłącza do budynku przy ul. Wawrzyniaka 6r w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 19.05.2017

news

Budowa przyłącza i węzła cieplnego w budynku przy ul. Janickiego 26 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 22.05.2017

news

Wdrożenie modułu bilingowego oraz obiegu spraw i dokumentu w SAP.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 02.06.2017

news

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 19.05.2017

news

Malowanie komina w Ciepłowni Rejonowej „Benesza” w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 17.05.2017

news

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych w rejonie ul. Korzeniowskiego / Plac Batorego w Szczecinie - Etap 1

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 12.05.2017

news

Remont komina CR Dąbska w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.05.2017

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 16.05.2017

news

Modernizacja węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Romera 5 i 26-go Kwietnia 3 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 08.05.2017

news

Wykonanie węzła cieplnego w budynku B2 przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.04.2017

news

Wykonanie na rzecz SEC Sp. z o.o., projektów kanalizacji teletechnicznej, ułożonej wzdłuż odcinków sieci ciepłowniczych na terenie miasta Szczecina

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.04.2017

news

Budowa pomostu rozładunkowego przy budynku głównym CR Dąbska w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.04.2017

news

Budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.04.2017

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Potulickiej 6 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.04.2017

news

Montaż wyciągu oparów w CR Benesza.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 27.04.2017

news

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych w rejonie ul. Korzeniowskiego / Plac Batorego w Szczecinie - Etap 1.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 21.04.2017

news

Kompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 12.04.2017

news

Budowa przyłącza do budynku przy ul. Kr. Jadwigi 39 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 11.04.2017

news

Dostawa ok. 300 m3 oleju napędowego grzewczego (ekoterm plus) na potrzeby kotłowni olejowej przy ul. Benesza 27 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 05.04.2017

news

Oczyszczenie, malowanie konstrukcji oraz zabudowa dolnej części estakady nawęglania CR Dąbska w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.05.2017

news

Montaż wyciągu oparów w CR Benesza.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 30.03.2017

news

Budowa pomostu rozładunkowego przy budynku głównym CR Dąbska w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 07.04.2017

news

Dostawę 2 kpl. pokładów rusztowych typ RTP do Ciepłowni Rejonowej Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.03.2017

news

Demontaż i utylizacja nieczynnych transformatorów energetycznych znajdujących się w budynku stacji transformatorowej CR-Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.03.2017

news

Wykonanie przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych w budynkach C i D ul. Dembowskiego dz. 11/4 obręb 3205 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 16.03.2017

news

Budowa kotłowni gazowej w ramach IV etapu inwestycji Ostoja Warzymice w Warzymicach.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 17.03.2017

news

Wykonanie badania szczelności sieci ciepłowniczych położonych w części lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 09.03.2017

news

Wykonywanie usługi sprzątania, dozorowania i utrzymania terenów zielonych w obiektach Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 14.03.2017

news

Wykonywanie usługi sprzątania w biurowcu Lastadia na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 14.03.2017

news

Świadczenie usług prawniczych (doradztwo) przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na rzecz SEC Sp. z o.o.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 07.03.2017

news

Budowa przyłącza do budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.02.2017

news

Badania marketingowe.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.03.2017

news

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Koszarowej 26 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.02.2017

news

Obsługa geodezyjna inwestycji i remontów dla potrzeb SEC Sp. z o.o.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 16.02.2017

news

Sukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.02.2017

news

Wykonanie i dostawa odżużlaczy zgrzebłowych w Ciepłowni Rejonowej Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 16.02.2017

news

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku C przy ul. Raginisa w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 08.02.2017

news

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczych przebiegających na terenie Śródmieścia w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 10.02.2017

news

Wykonanie sieci i przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.02.2017

news

Dostawa materiałów i wykonanie sieci w technologii kabla ciepłowniczego wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.02.2017

news

Budowa przyłącza i węzła w budynku B7 przy ul. Gen. S. Maczka w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 31.01.2017

news

Wykonanie na rzecz SEC Sp. z o.o., w okresie 12 miesięcy, rozbudów węzłów cieplnych o moduły ciepłej wody użytkowej i/lub o moduł wentylacji na terenie miasta Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.02.2017

news

Roczny serwis jednostki kogeneracyjnej w Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.12.2016

news

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów papierniczych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.12.2016

news

Modernizacja i wdrożenie kolejnych modułów zintegrowanego systemu w SAP ERP.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.12.2016

news

Oferta roczna na dostawę armatury i urządzeń dla SEC Spółka z o.o. w 2017 roku.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.12.2016

news

Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego 35 obiektów położonych na terenie Szczecina będących na stanie SEC Sp. z o.o.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 30.11.2016

news

Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Na Skarpie 5 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.11.2016

news

Konwersja danych w bazach SAP na unicode.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 23.11.2016

news

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. przez rok czasu, tj. od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 24.11.2016

news

Audyt Certyfikujący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy OHSAS 18001.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 18.11.2016

news

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla SEC Sp. z o.o. przez rok czasu, tj. od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 18.11.2016

news

Wykonywanie legalizacji i bieżących sprawdzeń ciepłomierzy dla potrzeb SEC Sp. z o.o. w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 21.11.2016

news

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego przy ul. Jesiennej 12 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 10.11.2016

news

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego kotłów w kotłowniach lokalnych należących do SEC F i SEC G z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 10.11.2016

news

Wykonanie połączenia radiowego między Zbożowa – Dąbska dla SEC Szczecin.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 14.11.2016

news

Dostawa comiesięczna mleka dla pracowników CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.11.2016

news

Przeprowadzenie wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.10.2016

news

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Janickiego 32 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.10.2016

news

Wykonanie prac remontowych w budynkach CR-Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 oraz w budynku CR Benesza przy ul. Benesza 27 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 24.10.2016

news

Remont windy towarowo-osobowej w budynku głównym CR Dąbska w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 21.10.2016

news

Remont bocznicy kolejowej SEC Sp. z o.o. do Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.10.2016

news

Wykonanie dwóch projektów budowlano wykonawczych: P.B. rozbiórki istniejącego budynku portierni i P.B. nowego budynku portierni przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 14.10.2016

news

Wykonanie węzła cieplnego w budynku A przy ul. Sosabowskiego (Żołnierska 3f) w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 03.10.2016

news

Budowa węzłów w budynkach nr 7, 8, 9, 14, 15, i przyłączy do w/w budynków przy ul. Cukrowej.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 11.10.2016

news

Wykonanie przyłącza do węzła w budynku ul. Ostrowska 3 wraz z częścią pompową w pomieszczeniu węzła.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.09.2016

news

Dostawa chemikaliów na potrzeby pracy stacji uzdatniania wody w Ciepłowni Rejonowej przy ul. Benesza 27 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 28.09.2016

news

Przewóz węgla z Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie do kotłowni w Moryniu i w Chociwlu.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.09.2016

news

Budowa przyłączy do budynków B1, B2, B3 oraz węzła cieplnego w budynku B1 przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 27.09.2016

news

Wykonanie przyłączy ciepłowniczych oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. E. Plater 2,3 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 19.09.2016

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków w rejonie ulic Mazurskiej i Papieża Jana Pawła II w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 14.09.2016

news

Wykonanie przekładki sieci cieplnej w rejonie ulic Wąskiej 6 oraz Felczaka 22 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 13.09.2016

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Niemcewicza 16 A i D w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 13.09.2016

news

Budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Kurkowej dz. 40/9 obręb 1037 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 02.09.2016

news

Opracowanie projektu budowy studni głębinowej na terenie CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 12.09.2016

news

Budowa odwodnienia do komory G33 przy ul. Południowej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 30.08.2016

news

Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Bandurskiego 15 i 19 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.08.2016

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich bud. B1 oraz przyłącza i węzła przy ul. Powstańców Wielkopolskich 75-75c bud. B7.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.08.2016

news

Wykonanie węzła cieplnego ul. Parkowa 43 w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.08.2016

news

Wykonanie prac związanych z remontem komina CR Dąbska przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.08.2016

news

Modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Niemcewicza 24 w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 18.08.2016

news

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego przy ul. E. Plater/Wł. Raginisa bud. B w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 18.08.2016

news

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków w rejonie ulic Pięknej, Ku Słońcu i Szarotki w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 16.08.2016

Zobacz przetargi w pozostałych spółkach >