{favicon}
SEC

Zamówienia publiczne SEC Szczecin

Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 1

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 22.10.2018

S24 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 100, Dn 80, Dn 65, Dn50 i Dn40 od sieci preizolowanej w pkt A do sieci preizolowanej w pkt B wraz z przyłączami przy al. Niepodległości, ul. Kaszubskiej, Bogurodzicy i św. Wojciecha w Szczecinie”oraz S25 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 100, Dn 80, i Dn40 od sieci preizolowanej w pkt A39-15 do komory A39-17-8 wraz z przyłączami przy ul. Wojciecha, ul. Więckowskiego, al. Wojska Polskiego w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 01.08.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz zaprojektowanie przebudowy komór ciepłowniczych.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 23.07.2018

Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 - zaprojektowanie oraz budowa

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.06.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic: Santockiej, Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 25.06.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200,Dn 150, Dn 125,Dn 100,Dn 80, Dn 65, Dn 50 i Dn 40 wraz z przyłączami przy ul Niepodległości, Kaszubskiej, Bogurodzicy, Wojciecha, Więckowskiego w Szczecinie (Zadanie S24, S25) oraz przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 150, Dn80 wraz z przyłączami przy ul. Korzeniowskiego (Zadanie S8)

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 08.06.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz zaprojektowanie przebudowy komór ciepłowniczych.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 10.05.2018

Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 - zaprojektowanie oraz budowa

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 27.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200mm, 2xDn150mm, 2xDn125mm wraz z przyłączami w rejonie ulic Rybnickiej, Bytomskiej, Energetyków, Władysława IV i Zbożowej w Szczecinie

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 26.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200mm, 2xDn150mm, 2xDn125mm wraz z przyłączami w rejonie ul. Rybnickiej, Bytomskiej, Energetyków, Władysława IV i Zbożowej w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 05.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic: Santockiej, Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 05.02.2018

Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 16.01.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci do przyłączenia nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosy Polskiej – ul. Polickiej do systemu ciepłowniczego SEC Sp. z o.o.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 12.01.2018

Rozbudowa systemu ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach ul. Duńska, Szczecińska, Kalinowa w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 29.12.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn300mm,2xDn150mm, 2xDn125mm, 2xDn100mm wraz z przyłączami na osiedlu Bukowym w Szczecinie.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 20.12.2017

Rozdzielenie węzłów grupowych W/3, W/5, W/13 i W/16 - zaprojektowanie z opcją budowy.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 15.09.2017

Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina.

SEC Szczecin - Termin składania ofert mija: 21.08.2017

Zobacz zamówienia publiczne w pozostałych spółkach >