Światłowody SEC

Szukasz możliwości dotarcia sygnałem do budynków w Szczecinie i Warzymicach?

Zaufaj nam!

Jesteśmy na rynku już 60 lat, a wraz z budową nowych i modernizacją istniejących odcinków sieci ciepłowniczej równolegle budujemy infrastrukturę teletechniczną oraz sieć światłowodową.

Ciepło, zimno,
szybko… SEC

Z naszą kanalizacją docieramy do większości budowanych obecnie i wybudowanych w ostatnich latach osiedli mieszkaniowych, do budynków objętych nadzorem konserwatorskim oraz do budynków, do których nie dociera infrastruktura Orange.

Sieć położona jest na terenie Szczecina i Warzymic wzdłuż istniejącej sieci ciepłowniczej.

Prawie 40 km kanalizacji teletechnicznej

W ramach projektu Szczecińska Sieć Światłowodowa oferujemy:

Dzierżawę
ciemnych włókien
światłowodowych

Dzierżawę
kanalizacji teletechnicznej
w rurze RHDPe
dla wybranych odcinków sieci

Dzierżawę
infrastruktury teletechnicznej
lub światłowodowej
na nowo budowanych osiedlach

Jeżeli jesteś zainteresowany dzierżawą włókien światłowodowych lub kanalizacji teletechnicznej, skontaktuj się z naszym Doradcą i zapytaj o szczegóły

+48 91 450 98 85

connect@sec.com.pl