Program Unia 3

Program Unia 3

Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Miasta Szczecina współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz  1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Czas realizacji: listopad 2017 – październik 2022
Wartość całkowita projektu: 101 mln zł, w tym dofinansowanie UE 58 mln zł

Cel:

 • 25 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych
 • 17 km nowych sieci ciepłowniczych
 • 68 nowoczesnych węzłów cieplnych
 • ciepło z sieci SEC dostępne także poza Szczecinem
 • 4 nowe osiedla podłączone do bezpiecznej i ekologicznej sieci SEC

Eko efekty:

 • 60 800 GJ/rok – zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
 • 6 170 Mg/rok – mniej CO2
 • mniej pyłów PM 10 i PM 2,5 i czystsze powietrze, którym oddychamy

Informacje o zgłaszaniu nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Wszystkie projekty w ramach projektu Unia 3 powinny być realizowane w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich realizacji, fakt ten należy zgłosić odpowiednim służbom. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości można skorzystać z formularza na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansow/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

ue

Realizowane projekty