SEC

Program Unia 3

Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Miasta Szczecina współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz  1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
 

Czas realizacji: listopad 2017 - pażdziernik 2022

Wartość całkowita projektu: 88,9 mln zł, w tym dofinansowanie UE 57,8 mln zł

Cel:

  • 25 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych
  • 17 km nowych sieci ciepłowniczych
  • 60 nowoczesnych węzłów cieplnych
  • ciepło z sieci SEC dostępne także poza Szczecinem
  • 4 nowe osiedla podłączone do bezpiecznej i ekologicznej sieci SEC

Eko efekty:

  • 60 800 GJ/rok - zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
  • 6 170 Mg/rok - mniej CO2
  • mniej pyłów PM 10 i PM 2,5 i czystsze powietrze, którym oddychamy
UE

Modernizacja sieci ciepłowniczej

Czas realizacji: 2017 - 2022
Status: w realizacji
czytaj więcej

Przyłączenie do systemu SEC nowego osiedla w rejonie ul. Szosa Polska – Policka

Czas realizacji: 2017 – 2020
Status: w realizacji
czytaj więcej

Przyłączenie nowego osiedla przy ul. Wschodniej w Szczecinie - Podjuchy

Czas realizacji: 2017 – 2019
Status: w realizacji
czytaj więcej

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w obszarze ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Krygiera do osiedli w Warzymicach

Czas realizacji: 2017 – 2020
Status: w realizacji
czytaj więcej