Program UNIA 3

wróć do listy projektów

Modernizacja sieci ciepłowniczej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” obejmuje modernizację infrastruktury w miejskim systemie ciepłowniczym eksploatowanym przez SEC. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na pięć obszarów zadaniowych, tj.:

 • Przebudowa sieci kanałowych na sieci preizolowane;
 • Wymiana izolacji na sieciach napowietrznych;
 • Przebudowa węzłów grupowych na węzły indywidualne wraz z budową przyłączy;.
 • Instalacja automatyki i telemetrii na sieciach i węzłach ciepłowniczych;
 • Likwidacja kotłowni lokalnej i przyłączenie odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej;

Inwestycje dotyczące przebudowy sieci kanałowych obejmują modernizację odcinków sieci wykonanych w technologii kanałowej o długości 20,05 km, tj. 18% ogółu sieci kanałowych w miejskim systemie ciepłowniczym. Do Projektu włączono najbardziej awaryjne odcinki sieci o wyeksploatowanej lub zdewastowanej izolacji termicznej.

Zadania modernizacyjne polegające na wymianie izolacji obejmują modernizację odcinków sieci napowietrznej o długości 1,88 km, tj. 7 % ogółu napowietrznych sieci cieplnych w miejskim systemie ciepłowniczym. W ramach tych zadań, modernizacji zostaną poddane wszystkie sieci napowietrzne z wyłączeniem tych, które zostały już zmodernizowane lub są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają nakładów inwestycyjnych.

Zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczych obejmują przebudowę 18 węzłów grupowych wraz z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami. W ramach tych zadań modernizacją zostaną objęte duże węzły grupowe zbudowane w starej technologii i współpracujące z wyeksploatowanymi zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi. Efektem realizacji zadań jest wybudowane 59 węzłów indywidualnych oraz 2,74 km sieci ciepłowniczej.

W ramach grupy zadań związanych z automatyką i telemetrią Spółka planuje budowę nowej armatury na wyselekcjonowanych odcinkach sieci ciepłowniczej, której zadaniem będzie zwiększenie możliwości regulacyjnych systemu, redukcja ciśnień na niżej położonych sieciach osiedlowych i zwiększanie dyspozycji mocy na sieciach osiedlowych zlokalizowanych na wyższych rzędnych terenu. Ponadto, w ramach tej grupy kosztowej inwestor planuje wdrożenie zautomatyzowanego systemu do procesu zdalnego odczytów z ciepłomierzy obejmującego 2400 punktów odczytowych na terenie lewobrzeżnej części Szczecina. W ramach przedsięwzięcia zostaną zainstalowane moduły zdalnego odczytu na istniejących węzłach ciepłowniczych. Dodatkowo zostanie zainstalowany system zdalnej kontroli stanów awaryjnych na sieciach preizolowanych. System będzie stanowić narzędzie dozoru sieci preizolowanej należącej do SEC Sp. z o.o., które służy do wczesnego wykrywania wilgoci w rurociągach ciepłowniczych. Na system składają się detektory wraz z oprzyrządowaniem (antenami, akumulatorami, akcesoriami montażowymi), które montuje się w węzłach lub komorach ciepłowniczych, oraz internetowy interface umożliwiający zdalną kontrolę detektorów przez komputer lub urządzenie mobilne podłączone do sieci internetowej.

W ramach ostatniego obszaru inwestycyjnego zostanie wykonana likwidacja wyeksploatowanej kotłowni lokalnej o mocy 144 kW zlokalizowanej przy ul. Zacisznej 3 w Szczecinie i przyłączenie odbiorców zasilanych dotychczas z kotłowni lokalnej do miejskiej sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez SEC.


mapka
Status:
w realizacji
Czas realizacji:
2017 - 2022
Nr Projektu:
POIS.01.05.00-00-0031/16
Wartość projektu
69 874 495,66 PLN
Kwota dofinansowania:
35 636 177,00 PLN

Nazwa Projektu:

„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II”

Cel projektu:

Celem Projektu jest zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym Szczecina zarządzanym przez SEC Sp. z o.o. poprzez ograniczenie strat sieciowych podczas przesyłu ciepła, obniżenie strat nośnika ciepła i obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych.

Planowane efekty projektu:

 • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 22,02 km
 • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 2,80 km
 • Liczba zainstalowanych węzłów indywidualnych: 68 szt.
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 60 801 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 6 170 tony CO2/rok

Informacje o zgłaszaniu nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Wszystkie projekty w ramach projektu Unia 3 powinny być realizowane w sposób:
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich realizacji, fakt ten należy zgłosić odpowiednim służbom. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości można skorzystać z formularza na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansow/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Unia Europejska

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry