Zielona energia

Zielona energia

Ciepło, które dostarczamy naszym klientom posiada certyfikat NO SMOG klasa A znak „NE
NIE EMITUJĘ /NO EMISSION.

Oznacza to, że nasz system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają 45 razy mniejszą emisję zanieczyszczeń jeśli chodzi o pyły zawieszone oraz ponad 47 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Jeśli korzystasz z ciepła systemowego SEC – żyjesz i pracujesz w budynkach, które nie emitują szkodliwych substancji do Twojego bezpośredniego otoczenia. Możesz swobodnie oddychać, ciesząc się czystym powietrzem w Twoim otoczeniu.

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku, który ogrzewany jest ciepłem systemowym SEC lub planujesz podłączyć budynek do sieci SEC, możesz łatwo sprawić, aby Twoi klienci dowiedzieli się, że o nich dbasz, bo wybierasz zielone ciepło, a budynek w którym mieszkają jest ekologiczny – nie truje. Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją budynku – skontaktuj się z nami: nosmog@sec.com.pl.