Przebudowa sieci cieplnej i przyłącza ul. Studzienna