Budowa układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz przebudową komór ciepłowniczych

Spółka:

SEC Region

Termin składania ofert mija:

07.09.2020, 11:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

15.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

15.07.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

załączniki od 1a do 8

15.07.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

załączniki od 1a do 8 [XADES]

15.07.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

15.07.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna podpisana

15.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 7– wzór umowy

29.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst SIWZ

29.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów SIWZ

29.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

29.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedź na pytanie - Część II

31.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

odpowiedzi na pytania część III

18.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

schemat technologiczny dla komory G33

18.08.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

jedn_tekst_STWiORB-26-08-2020.zip.xades

26.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

jedn. tekst Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy

26.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

jedn tekst SIWZ -26-08-2020.pdf

26.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

odpowiedzi na pytania – część IV

26.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

jedn. tekst Załącznik nr 1a - formularz cenowy.pdf

26.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

26.08.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

jedn. tekst STWiORB wszystkie branże - 26.08.2020.zip

26.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania – część V

26.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania część VI

01.09.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

07.09.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert – po poprawieniu omyłki rachunkowej

11.09.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

19.02.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.03.2021

Pobierz plik