Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu

Spółka:

SEC Energia

Termin składania ofert mija:

08.02.2022, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu

20.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS248-658006-pl

22.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

SWZ z Załącznikami 1 i 1a oraz od 3 do 7 - SEC Energia Barlinek Myślibórz_22.12.2021 r

22.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8a do SWZ - Wzór umowy dla Zadania 1 Barlinek_22.12.2021

22.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8b do SWZ - Wzór umowy dla Zadania 2 Myślibórz_22.12.2021

22.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9 do SWZ- wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

22.12.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki do SWZ 1 i 1a oraz od 3 do 7_wersja edytowalna_22_12_2021

22.12.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załacznik nr 2 do SWZ - JEDZ

22.12.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki nr 10a i 10b do SWZ_Dokumentacja techniczna - PFU

22.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia_2021-OJS253-672652-pl

29.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_SWZ z Załącznikami 1 i 1a oraz od 3 do 7 - SEC Energia Barlinek Myślibórz_29.12.2021 r

05.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - zmiana terminu składania ofert_część I

05.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia_2022-OJS003-005215_05_01_2022

05.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 1 do PFU SEC Region warunki przyłączenia kogeneracja Barlinek_zm

05.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 10 do Zapytania_PFU Barlinek_05_01_2022

05.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 10 do Zapytania_PFU Myślibórz_05_01_2022

05.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 1 do PFU SEC Region warunki przyłączenia kogeneracja Myślibórz_zm

05.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_SWZ z Załącznikami 1 i 1a oraz od 3 do 7 - SEC Energia Barlinek Myślibórz_19-01-2022_ost

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze dokonania przesunięcia terminu składania ofert

19.01.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

pyt. 52 – Barlinek

19.01.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

pyt. 52 – Myślibórz

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst PFU Barlinek

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst PFU Myślibórz

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Notatka z spotkania z Wykonawcami

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania część II

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania część III

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania część IV

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania część V

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8a do SWZ - Wzór umowy dla Zadania 1 Barlinek

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8b do SWZ - Wzór umowy dla Zadania 2 Myślibórz

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki do SWZ 1 i 1a oraz od 3 do 7

19.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

26.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_SWZ z Załącznikami 1 i 1a oraz od 3 do 7 i 11

26.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_Załącznik nr 8a do SWZ

26.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity teskt_Załącznik nr 8b do SWZ

26.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania część VI

27.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odp. pyt. 69 lokalizacja urządzeń peryferyjnych

27.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SWZ z Załącznikami 1 i 1a oraz od 3 do 7 i 11

04.02.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania część VII

04.02.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

08.02.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

08.02.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania

13.04.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.05.2022

Pobierz plik