Opracowanie dokumentacji projektowej dla układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz zaprojektowanie przebudowy komór ciepłowniczych

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

09.05.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

28.03.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

28.03.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

28.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja SIWZ

24.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Jeden tekst SIWZ - modyfikacja

24.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie

24.04.2018

Pobierz plik

Plik

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

22.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

06.06.2018

Pobierz plik