Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 150, Dn 125,
Dn 100, Dn 80, Dn 65, Dn 50 i Dn 40 wraz z przyłączami
przy ul Niepodległości, Kaszubskiej, Bogurodzicy, Wojciecha, Więckowskiego w Szczecinie (Zadanie S24, S25)
oraz przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 150, Dn 80 wraz z przyłączami przy ul. Korzeniowskiego
(Zadanie S8)

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

08.06.2018, 0:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

18.04.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumenty przetargowe ZIP

18.04.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zadanie S8 ZIP

18.04.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zadanie S24 ZIP

18.04.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zadanie S25 ZIP

18.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie II 2018

25.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja S8 S24 S25

25.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Jeden tekst SIWZ z modyfikacją

25.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie III 2018

23.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja dokumentów

23.05.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa po modyfikacji ZIP

23.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja IV

31.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia IV

31.05.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa po modyfikacji IV

31.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania

13.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

11.07.2018

Pobierz plik