Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic: Santockiej, Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi.

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.02.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

20.12.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

20.12.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. I

20.12.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. II

20.12.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Sprostowanie ogłoszenia

28.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja SIWZ i PFU 12.01.2018 pobierz dokument pobierz dokument przetarg

12.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

16.01.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zmodyfikowane dokumenty

16.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ, wzór umowy - modyfikacja

24.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ - tekst jednolity

26.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Wzór umowy - tekst jednolity

26.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

29.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

05.02.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

07.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Opublikowanie ogłoszenia

06.04.2018

Pobierz plik